Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

*הרבי מ'תולדות אברהם יצחק' שרף סמארטפונים וטאבלטים*

במעמד שריפת הפתילות [1] שנשארו מחנוכה, בחצר חסידות תולדות אברהם יצחק [2] בשכונת מאה שערים בירושלים, שרף האדמו"ר במקביל מכשירים לא כשרים, טאבלטים ומחשב נייד של חסידים שקיבלו על עצמם להתנתק מפגעי הטכנולוגיה.

צפו בתמונות מהמעמד הסגור:

לכתבה המלאה; https://bit.ly/2GaVsoW

=====

הערות מערכת 0202:

[1]שריפת הפתילות – השמן והפתילות שנשארו בכוסות הנרות הן שאריות מצווה ועל כן הושרש המנהג בעיקר בקהילות אשכנז לשרפם. בכמה מחצרות האדמו"רים המנהג הוא לערוך טקס מיוחד בבית המדרש.
[2]תולדות אברהם יצחק – חצר חסידית ירושלמית-הונגרית, מחוברת אידאולוגית לדרכה של העדה החרדית ולהתנגדותה לציונות.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2266267946725234