Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

במסיבת חנוכה ב'קול תורה': שירי הניצחון של 'דגל'
במסיבת חנוכה של תלמידי ישיבת 'קול תורה' (לצעירים) בירושלים, אוירת הבחירות נמשכה עם שירי הניצחון של 'דגל התורה' – "המה כרעו ונפלו" ו"שש – שלוש". צפו

במסיבת החנוכה של תלמידי ישיבת 'קול תורה' (לצעירים) שבשכונת בית וגן בירושלים, אוירת הבחירות נמשכה בשירי הניצחון של 'דגל התורה'.

המסיבה נערכה בחדר האוכל של הישיבה, יחד עם הקלידן יהודה גלברמן, שהקפיץ את הבחורים.

הבחורים שרו את השיר שהביא לפיצוץ ביחסים בין 'דגל התורה' ל'אגודת ישראל', עם הפסוק "המה כרעו ונפלו" ו"בדגל התורה נלך באש ובמים לקדש שם שמים" לצד הקריאות "שש שלוש" – קריאות המסמלות את תוצאות הבחירות בירושלים.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2267873969897965