Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

*מעמד 'תורתו אומנותו' פקע – בחורי הישיבות מוגדרים כעריקים*

*כל בחור ישיבה מעל גיל 18, גם אם הגיש דיחוי כשזומן ללשכת הגיוס, דינו כעריק | מעמד 'תורתו אומנותו' בוטל לאחר חצות ליל בעקבות פקיעתו של חוק הגיוס הנוכחי | ב'דגל' מאשימים את 'אגודה' במצב שנוצר, בשל אי תמיכתם בחוק הנוכחי | ב'אגודה' מתבצרים: א"א לתמוך בו בשום אופן*

חשש בעולם התורה: חוק הגיוס המסדיר את המשך לימודם של מאות אלפי בחורי הישיבות פקע, לאחר שהקואליציה לא העלתה את חוק החדש להצבעה.

החל מחצות הלילה, כל בן 18 במדינת ישראל, חייב בגיוס ומי שאינו מתייצב מוגדר כ'עריק', כאשר קיימת האופציה בחוק הנוכחי, להפסיק את תקצוב עולם הישיבות.

למרות שהמצב הנוכחי צפוי להשתנות בהזדמנות הראשונה, החשש הוא שבחורי ישיבות שמחויבים בהגשת דיווחי 'תורתו אומנותו' בימים אלו, לא יתקבלו במדור בני הישיבות ומעמדם התורני יסתבך.

בוועד הישיבות טרם גיבשו הוראות ברורות לבחורי הישיבות שזומנו ללשכת הגיוס בימים אלו ולא ברור האם בצה"ל יקבלו את ההסדר הקיים, למרות פקיעתו של החוק באופן רשמי.

החרדים גם חוששים, מפני גופים או מפלגות, שיעתרו לבג"ץ, בדרישה לחייב את בחורי הישיבות להתגייס או לכלוא את מי שאינו מתגייס וכן להפסיק את תקצוב עולם הישיבות.

נכון לשעה זו, בג"ץ טרם הכריע בדרישת המדינה לדחות את מועד פקיעת החוק בשלושה חודשים, כאשר שרת המשפטים איילת שקד, העריכה כי תתקבל דחייה בחודש בלבד. אולם ל'בחדרי חרדים' נודע כי חוות דעת משפטית שהונחה על שולחן חברי הכנסת אומרת כי גם אם בג"ץ לא יאשר דחייה בחודש, הוא ייתן שבועיים ימים להעביר את החוק.

בתוך כך, ב'דגל התורה' מאשימים את 'אגודת ישראל' במצב שנוצר, כאשר לטענת גורמים במפלגה, "אין מי שיכול לקחת אחריות למצב הזה בו עולם הישיבות בסכנה – יכולנו להעביר את החוק המוצע ולדון בו במשך שש שנים עד שיחולו בו סנקציות ראשונות".

מנגד ב'אגודת ישראל' מתגוננים וממשיכים לדבוק בעמדתם כי מדובר בחוק שלא ניתן לתמוך בו בשום אופן, בנוסף הם מזכירים כי המצב הקיים היה גם בשנת 2012 כש'חוק טל' פקע ולא אירע דבר. אף לא בחור ישיבה אחד, גויס בכפייה במצב הביניים.

לכתבה המלאה; https://bit.ly/2Q5CVih

=====

#גיוס #תורתו_אומנותו

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2251947478157281