Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

*המנהג של נשיא המועצת [1]: הדלקת שתי חנוכיות*

*נשיא המועצת ראש הישיבה חכם שלום כהן נוהג להדליק שתי חנוכיות – אחת בחזית הבית ואחת מאחור • לשאלת תלמידיו ענה: "להרבות פרסומי ניסא [2]" • צפו בהדלקת נר ראשון*

קרוב לחמישים שנה מורגלים תושבי העיר העתיקה בירושלים ליהנות בכפליים מזיו אורות החנוכה מביתו של נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה חכם שלום כהן.

במשך עשרות שנות מגוריו בעיר העתיקה נוהג ראש הישיבה להדליק שתי חנוכיות – חנוכייה אחת בחלון הפונה לעבר בחזית הבניין, והשנייה במרפסת האחורית המובילה אל צידה האחר של סמטאות העיר העתיקה.

לשאלת תלמידיו על קיום המנהג להדליק שתי חנוכיות, שכן על פי ההלכה אין חיוב להדליק יותר מחנוכייה אחת, גם אם הבית פונה למספר כיוונים, השיב ראש הישיבה: "על פי רוב אלו שעוברים מקדימה אינם עוברים מאחורה ולהפך, בכך יש בוודאי פרסומי ניסא מעליא".

לכתבה המלאה; https://bit.ly/2UfKcL0

=====

הערות מערכת 0202:

[1]מועצת – הסמכות הרוחנית העליונה בתנועת שס.
[2]פרסומי ניסא – פרסום הנס, הדלקת נרות חנוכה הם כדי לפרסם את נס פך השמן.

#ספרדים #חכם_שלום_כהן #חנוכה

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2253467571338605