Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

חילול השם מעבר לזכוכית בכנסת // משה ויסברג
משה ויסברג עשה את הלילה של אישור חוק המרכולים בכנסת ישראל ונדהם מחילול השם של בחורי הישיבות המגיעים ליציע "הם כמו חיות בכלוב" • טור זועם.

בית הדמוקרטיה הישראלי – כנסת ישראל בגבעת רם פותח את שעריו למבקרים ואלו מנצלים זאת תדיר. בעיקר בהצבעות לתוך הלילה. בחורי ישיבות מירושלים ששמעו מפה לאוזן כי בהצגת תעודת זהות ניתן לחדור אל מעוז הקשקשת הלאומי, פולשים אחר כבוד ליציע המבקרים וצופים מאחורי הזכוכית בנבחרינו מתקוטטים אל תוך הלילה.

את האמת, גם אני חטאתי בזאת אמש. מתוך יציע העיתונאים נדהמתי מחילול השם העצום שגורמים אותם בחורי ישיבות המופיעים במשכן החילוני שאין בינו ובין הישיבה הקדושה ולא כלום. כן, ולמרות שהם מגיעים אחרי סדר שלישי.

כל באי הבית, חברי וחברות הכנסת, עובדים ועוזרים פרלמנטריים, שחים באזני הח"כים החרדים על התופעה: וכי אין להם ישיבה? הם לא לומדים? מה הם יעשו מחר הם ישנים כל הבוקר? בשבילם אתם רוצים לחוקק חוק שיפטור מגיוס? כדי שיוכלו לשבת מאחורי הזכוכית ולהקשיב לנו?

אפילו השרה שקד אמרה בנאומה: "אני רואה שיש קהל חרדי גדול ביציע בשעה 1:50 זה משמח. משמח שהדור החרדי הצעיר מעורב ומתעניין". חברי הכנסת החרדים קברו את ראשם בבושה. אחד מהם ניסה להצדיק את התופעה ואמר "אין להם טלוויזיה" חברו לסיעה צעק בזעם: "תשתוק כבר". אוי לאותה בושה.

עשרות בחורי ישיבה, ספרתי יותר מחמישים, גדשו את היציע והתפללו בלמדנות על כל הגיג שבקע מגרונו של כל ח"כ כאילו היה זה חלילה אחד מהראשונים. הבושה נולדה הלילה מחדש בגבעת רם. אין אנו יודעים חשבונות שמיים, אבל כשחוק המרכולים הסתבך לקראת ארבע לפנות בוקר עם הסתייגות שהתקבלה בגלל טעות של סגן השר בן דהן, הרהרתי כי מי יודע, אולי אם היו בחורי הישיבה יושבים על תלמודם או נמים את שנתם לקראת סדר א' של מחר, החוק היה עובר יותר בקלות. הלא כבר לימדונו חז"ל: מצווה גוררת מצווה.

מורת רוחם של החכי"ם החרדים הגיונית לגמרי. מלבד השפה הרדודה, ניבולי הפה של חברי הכנסת מסיעות האופוזיציה שטינפו אמש את פיהם כאחרוני נערי הביבים, מלבד כל זאת, הביטו בחילול השם והבוז שמגלים החילונים כלפי בחורי הישיבות שמביטים עליהם מאחורי זכוכית כמו חיה בכלוב. והחילול השם הזה רבותיי, זועקת עד לשמים.

הרבה יותר ממה שהחילונים עושים במרכולים שלהם בשבת.

לכתבה: https://goo.gl/nqiPUJ

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1816748641677169