Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

🌟💫💥 ~ הערב ~ 🌙⚡️✨

הצצה מאחורי הקלעים 🤓 של עמותת 0202 במסגרת ♢ ח"י רגעים ♢ מיני-פסטיבל אקטיביזם, יזמות ומוסיקה.

בואו לשמוע קצת מי אנחנו ואיזו דרך עברנו 🛤, ואפילו קצת ממה שמתוכנן לעתיד, מפי מיכל שרז שילאור, מייסדת העמותה.

20:30 | הדיר – בית מרזח בהנסן Hadir – The Bar at Hansen
קישור לאירוע בתגובות 🤩🥳

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2253917604626935