Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

*השכנים החילונים התגייסו לטובת ילדי התלמוד תורה*

*המאבק שהדליק את שכונת רמות ב' ה'מעורבת' בירושלים, מקבל מפנה מפתיע, כאשר דווקא השכנים החילונים שנאבקו בשיכון הילדים החרדים בווילות הסמוכות אליהם, נרתמו לאפשר פתרון מוסדר*

המאבק שהצית את האש בשכונת רמות ב' הירושלמית – הגיע לסיומו.

כזכור, לקראת סוף הקדנציה של ניר ברקת כראש עיר, החל מאבק בינו לבין הנציגות החרדית בעירייה, לאחר שהוועדה המקומית לתכנון ובניה החליטה לפנות את הת"ת
[1] החרדי "עזר לחינוך" בשכונת רמות ב', מה שעורר את זעם התושבים החרדים וגרם למשבר בין נציגיהם לבין ברקת שתמך בהחלטת הוועדה.

רבני שכונות רמות מכל הזרמים התכנסו אז בראשות רבני דגל התורה בירושלים, הגאון רבי דוד כהן והגאון רבי ברוך סולובייצ'יק, לצד הנציגים החרדים בעירייה, במהלך הכינוס החריפו הרבנים את הטון וכיוונו חיצים נגד ראש העיר ברקת בשל מדיניות מפלה כלפי החרדים בשכונה המעורבת.

הגאון רבי ברוך סולובייצ'יק, המלווה את הנציגות החרדית במאבקה על צביון השכונות, הורה לנציגים לאחד כוחות מכל המפלגות, ולהציג בפני ברקת חזית אחידה במאבק על תלמוד התורה. לאחר הכינוס החלו מגעים שקטים בין הנציגות החרדית לראש העירייה, עד למציאת פתרון מיוחל בדמות שיכון זמני בלבד של הילדים בווילות מגורים, והצבת מנ"דים (מבנים ניידים) עבורם לאחר מכן.

כעת, כחצי שנה לאחר הסערה ההיא, 'כיכר השבת' חושף כי הפתרון עבור הילדים החרדים המתגוררים בשכונה כבר הולך ונבנה, כאשר מי שמסייע בפתרון הזמני עד להשלמת המבנים הם דווקא השכנים החילונים שהתנגדו לכך תחילה.

בעבר כזכור פעלו השכנים החילונים נגד שיכון ילדי הת"ת בתוך ווילות הסמוכות אליהם, והם אלו שהובילו לפינוים בהליך עירוני, כאשר הצליחו למנוע מתן אישור לשימוש חורג עבורם במבני המגורים.

אלא שלפני כחודשיים הם הסכימו להסיר את התנגדותם להישארות הילדים בווילות הללו, לאחר בקשה מיוחדת מעסקני דגל התורה בשכונה, ששכנעו אותם כי המבנים הזמניים יוקמו כבר בקרוב ברחוב עליית הנוער.

כעת, משעברו חודשיים, והמנ"דים עדיין לא מוכנים לקליטת התלמידים, התעורר החשש כי סבלנות השכנים החילונים תפקע ואלו ישובו להתנגד לשיכון הילדים החרדים בתוך הווילות הסמוכות אליהם – אך חשש זה התפוגג: השכנים נענו שוב לבוא לקראת ילדי תלמוד התורה, ולאפשר את הישארותם בווילות לעוד חודש – עד להשלמת התקנת המנ"דים עבורם.

לכתבה המלאה; https://bit.ly/2L06Pi1

=====

הערות מערכת 0202:

[1]ת"ת – תלמוד תורה, מוסד חינוכי לבנים עד גיל 13.

#רמות #שכונה_מעורבת #תלמוד_תורה

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2258382664180429