Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך JDN

*כנס יסוד של ארגון 'האר עינינו' – המרכז החרדי ללקוי ראיה*

*הבשורה התקבלה בשמחה רבה בקרב משפחות קהיליית העיוורים בציבור החרדי*

באולם הכינוסים שע"י בית חינוך עיוורים השתתפו כמאה נציגים ממשפחות המתמודדים עם האתגרים הללו.

בין היתר הוצגו מטרות הארגון והודגש שהארגון הוא בית של כל המתמודדים עם האתגרים הללו. וכמשפחה אחת מאוחדת יצליחו לעמוד מול הרשויות והביורוקרטיה שמקשה על המשפחות עוד יותר לאחר הקושי שהם עוברים ממילא . וכן שיהיה בצורה הטובה ביותר ההנגשה שמותאמת לקהל החרדי לדעת את הזכויות שמגיע להם.

ח"כ הרב מקלב דיבר שעדיין היום מרגישים את החיסרון בציבור החרדי אפילו בזכויות הבסיסיות שמגיע לו ושיבח את הארגון על היוזמה הברוכה והחשובה, שיהיה כתובת לכל משפחה מהיום והלאה לכל שאלה בנושא הזה.

כמו כן אמר שבוועדה שברשותו מגיעים הרבה פתרונות טכנולוגיים שעומדים בפני פיתוח והוא דוחף את הדברים הללו שיצאו מהכוח אל הפועל . לסיום הבטיח שיעמוד לרשות הארגון והמשפחות בכל דבר שצריך הן בכנסת והן בוועדות הכנסת .

הציבור שהשתתף הודה להנהלת הארגון על היזמה הברוכה שהייתה כל כך חסרה ויצא בכוחות מחודשים הביתה.

לכתבה המלאה; https://bit.ly/2PmFGXk

=====

#בית_חינוך_עיוורים #האר_עיננו

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2256725591012803