Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

*'אגודה' נגד משה ליאון: מכרסם בסטטוס קוו בנושא השבת*

*הולכים לאופוזיציה? אגודת ישראל בירושלים נגד משה ליאון: "כרסום ראשון בסטטוס קוו בנושא השבת בירושלים" • חבר המועצה מטעם גור טוען: "כבר בשבת הקרובה צפויים להיפתח שני עסקים תוך חילול שבת"*

בשבוע הבא תתקיים ישיבת המליאה הראשונה בעיריית ירושלים בראשות משה ליאון, בעוד המשא ומתן של משה ליאון עם 'דגל התורה' וש"ס לקראת חתימה, עם אגודת ישראל אין כל התקדמות, אנשי אגודת ישראל הירושלמית מדווחים על נתק מוחלט במשא ומתן.

מי שחשב שלפחות בתקופת המשא ומתן אגודת ישראל לא תהיה אופוזיציה לוחמת, התבדה הבוקר – ביטאוני אגודת ישראל 'המודיע' של הסיעה המרכזית [חסידות גור] ו'המבשר' של שלומי אמונים בכותרת משותפת על "כרסום ראשון בסטטוס קוו בנושא השבת בירושלים"

מי שמתריע על חילול השבת הוא חבר המועצה מטעם גור יוחנן ויצמן, מי שהוביל את התמיכה בעופר ברקוביץ בסיבוב השני. העיתונים מציינים כי ויצמן אף ביקש את התערבותו של סגן שר הבריאות – יעקב ליצמן, במטרה "לפעול מול התגברות חילולי הקודש" – כלשונו.

בידיעה המתפרסמת בעמוד הראשון של 'המודיע' ו'המבשר' נכתב "כרסום ראשון בסטטוס קוו בנושא השבת בירושלים. הרב יוחנן ויצמן – חבר מועצת העיר מטעם 'אגודת ישראל', מתריע כי כבר בשבת הקרובה צפויים להיפתח שני עסקים תוך חילול שבת מחפיר, ולהבדיל שלא בהתאם לחוק העזר העירוני".

במכתבו של ויצמן אותו מיען לחבריו לסיעה ולעמיתיו במועצת העיר, מפרט ויצמן כי "האתר האחד שיחלל שבת – הינו 'בית מרזח', שיפעל במתחם עירוני הקרוי 'בית הנסן'. במקרה זה, סוג הפעילות אמנם 'מותר' מבחינת הסטטוס-קוו (וכמובן אסור בתכלית על פי דין תורה), אלא שהעובדה כי הוא ממוקם בשטח עירוני הופכת את פעילותו לנוגדת את הסטטוס קוו והתקנון העירוני.

מפרסומי בית המרזח אכן ניכרת רמיסת השבת בפומבי, תוך שימוש ציני במושג מתוך סידור התפילה: "קבלת שבת". בפירוט שעות הפתיחה נאמר כי "מקבלים שבת עד 4 אחה"צ, ובשבת מ-10 בבוקר עד שהשבוע החדש מתחיל". ובעלי המקום אף מאחלים בעיוות התפילה: "בואו בשלום"…"

האתר השני עליו מתריע ויצמן "פוגע בקדושת השבת בפומבי, אך מכרסם בסטטוס קוו בצורה הפוכה: הוא אמנם אינו ממקום בשטח עירוני, אלא במגדל המשרדים בו היה ממוקם בעבר 'המשביר לצרכן'; אלא שהפעילות עצמה – חלל משרדים להשכרה, כמובן אינו חוקי ובניגוד לתקנון" כותב יוחנן ויצמן.

לכתבה המלאה; https://bit.ly/2QBARxR

=====

#חילול_שבת #משה_ליאון #אגודת_ישראל

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2258300727521956