Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

הגימיק החדש של הקיצונים: אלפי נרות נשמה
לקראת ההכרעה בחוק הגיוס: הארגונים הקיצוניים, הנאבקים נגד הגיוס של חרדים בצה"ל, מצאו גימיק חדש – כמות אדירה של נרות נשמה לזכר "הנשמות האבודות".

בעוד בכנסת ממתינים בקוצר רוח להכרעת בג"ץ לגבי חוק הגיוס – האם תינתן דחייה נוספת או שמא החוק יעבור בקריאה שנייה ושלישית – הקיצונים מתחילים לשנס את מתניהם לקרב.

קבוצה של קיצונים שמתנגדת בחריפות לגיוס חרדים בצה"ל יוצאת בגימיק חדש: כמות אדירה של נרות נשמה לזכר מה שהם מכנים "54 אלף בחורי ישיבות שנמכרו לאבדון רוחני".

באחד הארגונים הדפיסו אלפי מדבקות שנועדו להדבקה על נרות נשמה, זאת במידה וחברי הכנסת החרדים מסיעות 'אגדות ישראל', 'דגל התורה וש"ס', לא יפרשו מהקואליציה בהצבעה על החוק.

על המדבקות נכתב: "לעילוי נשמת 54 אלף בחורי ישיבות שנמכרו לאבדון רוחני". עוד נכתב: "לעולם לא נשכח ולא נסלח למניפי הגרזן על היהדות החרדית שמכרו את נשמתם לשטן".

מה יעשו במידה ותינתן דחייה או שחברי הכנסת החרדים יפרשו מהקואליציה? הם וודאי ימצאו גימיק חדש.

לכתבה המלאה ; http://www.bhol.co.il/news/956922

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2243921638959865