Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

עשרות עצורי "הפלג הירושלמי" – שוחררו
30 העצורים מהפגנת 'הפלג הירושלמי' אמש שוחררו במהלך הלילה • שני תלמידי ישיבה נפצעו, אחד מהם מאושפז בבית החולים • תלמיד הישיבה הנמצא בכלא צבאי לא ישוחרר לאזכרת אביו.

במהלך הלילה (חמישי) שוחררו שלושים עצורים מ'הפלג הירושלמי' שנעצרו אמש במהלך הפגנת 'הפלג' בצומת שרי ישראל בירושלים.

לדברי עסקני הפלג, שני תלמידי ישיבה שהפגינו, נפצעו מאלימות השוטרים ופונו לבית החולים. אחד מהם שוחרר במהלך הלילה, השני נפצע עדיין אושפז עדיין בבית חולים.

כזכור, ההפגנות מתקיימות בעקבות מעצר הבחור איציק אריה מישיבת בריסק, נכדו של הגר"ג טולידנו זצ"ל – ר"י 'אור ברוך' ובנו של הגאון רבי שלמה חיים אריה זצ"ל שנפטר לפני כשנה.

במוצאי שבת הקרוב תתקיים האזכרה לאביו בבית הכנסת 'בני תורה' בבית וגן, בהשתתפות רב העיר מודיעין עילית הגר"מ קסלר והגאון רבי שלום ביטאן ראש ישיבת 'דעת חיים'.

ב'פלג' מעריכים כי הבחור לא ישוחרר כדי להשתתף באזכרה ולעלות לקבר אביו במלאת השנה לפטירתו.

לכתבה המלאה ; https://www.kikar.co.il/298542.html

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2247518998600129