Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

♢ ח"י רגעים ♢ מיני-פסטיבל אקטיביזם, יזמות ומוסיקה

למשך 18 לילות רצופים בהדיר – בית מרזח בהנסן Hadir – The Bar at Hansen, בכל לילה (מלבד שישי) בשעה 20:30 תתקיים הרצאה אחת של 18 דק' ואחריה תקלוט או הופעה

מתחילים הערב ✨ וביום שני, נר שני, ה-3.12 מוזמנות ומוזמנים להגיע ולהאזין ל-18 דק' עלינו, מפיה של Michal Sherez Shilor!

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2246662382019124