Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

"הפרצוף שלו גדול כי הוא זולל כמו פערד"

האדמו"ר מטאלנא ירושלים, ביקר את התעשייה סביב המגזינים המביאים תיעוד בתמונות מההתרחשויות בחצרות החסידיות • "לפעמים הרבי בעצמו מתקשר לעורך, מזדהה כגבאי ומבקש שיכניסו את תמונותיו" • "מתווסף לך כבוד מזה? שאתה בגן חיות? כל רבי הולך בכזו פיג'מה או שטריימל" • "תמונה גדולה עולה יותר, והרי יש לו פרצוף גדול כי הוא זולל"

האדמו"ר מטאלנא ירושלים, רבי יצחק מנחם וינברג, ביקר את תופעת המגזינים השבועיים המביאים תיעוד בתמונות מהקורות בחצרות החסידיות ובקהילות הקודש.

בדרשתו שנפוצה בימים האחרונים, נשמע אומר כי "אנשים אבד להם הבושה. יש את העיתונים שמפרסמים תמונות של אדמו"רים ורבנים. אלו שחיים בהרגשה שאם לא פרסמת לא עשית".

"מספרים אלו העורכים את אותם עיתונים, שהם מקבלים טלפונים מהגבאים הראשיים של אותו אדמו"ר, ולפעמים כשהגבאי לא יכול, מתקשר הרבי בעצמו ואומר שהוא הגבאי… הוא משנה מפני השלום – הם יודעים כבר מכך, ומה זה מפריע להם. יש בזה 3 דרגות. אחד, תמונה עם עוד כמה אנשים עולה כך וכך. תמונה שלו עם עוד כמה רבנים כבר עולה יקר יותר, תמונה שיראו את כל הפרצוף, והרי יש לו פרצוף גדול כי הוא זולל כמו פערד (-סוס) זה כבר יעלה כמו חצי דירה בירושלים. והוא משלם …".

"אומרים לי שיש בארץ 4 עיתונים כאלו, בארה"ב יש 15 עיתונים. מי מחזיק אותם, מי משלם? הקונים, הם מתחזקים את זה. הוא עושה שבע ברכות, הוא מבקש כך וכך תמונות, ולא רק, אלא גם איזה תמונות שיכנסו, והם רוצים ותובעים פרסום ואומרים 'אני רוצה להיות מפורסם'. זה כה רחוק מעולם החכמה".

"מה אתה חושב, שאלו שקונים שרואים, מחשיבים אותך? שרואים שאתה בין גן החיות, בין הקנגורו?. העין כבר לא יכולה לסבול. כבר לא יכול להסתכל. כל רבי הולך עם פיג'מה כזאת וכזאת, כזה סוג שטריימל. מרוב תמונות כבר אי אפשר בכלל להבחין. טיפש, מה אתה מכניס כה הרבה כסף בכאלו דברים? כבוד לא יצא לך מזה. לך תדבר איתו, הוא לא יכול להבין". סיים האדמו"ר.

תופעת מגזיני התמונות קיימת כבר בארץ עשור שנים. המגזין הראשון היה 'כל העולם כולו', לאחריו המגזין המוביל בשוק הוא 'העולם החרדי' המצורף חינם לעיתון 'בקהילה', וכן מגזין 'הציבור החרדי' שקם לאחרונה ומנסה להתחרות.

בארה"ב קיימים שני מגזינים שהמוביל שבהם הוא מגזין 'די וואך' ולאחריו המגזין הצעיר יותר 'אבליק'.

לכתבה המלאה ; http://www.bhol.co.il/news/747510

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2243926732292689