Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

ההתלבטות בשיאה
אחרי תוצאות הבחירות המקומיות למועצות השונות ולקראת הסיבוב השני המתוח בירושלים הגיעו שלושת חברי הכנסת של 'דגל' לבתי גדו"י בבני ברק כדי להיוועץ בהם כיצד לנהוג.

בין היתר ביקרו בבית מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי [1] ובמעונו של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין [2] בבני ברק.

חברי הכנסת עדכנו את גדולי ישראל על תוצאות הבחירות בירושלים ובערים נוספות והמשמעויות הרחבות שלהם.

בצל הניצחונות, עדכנו חברי הכנסת את גדולי ישראל על פרטי הדרמה בבית שמש והדחתו המפתיעה של ראש העיר משה אבוטבול על כל המשמעויות העולות ממנה.

בתוך כך, על פי הדיווח של הפרשן עמית סגל ב"החדשות": מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל החליטה כרגע לא להחליט באשר לתמיכה במועמד משה ליאון בסיבוב השני בי-ם.

לדברי סגל: "אחוז ההצבעה הגבוה אצל החרדים נבע במידה רבה מהקרב חסידים-ליטאים. האם יגיעו גם כשאין הצבעה מכריעה למועצה?".

לכתבה המלאה: https://www.kikar.co.il/295702.html

=============
הערות מערכת 0202:
[1] הרב שמריהו יוסף חיים קַניֶבסקִי (נולד ב-8 בינואר 1928) הוא מנהיג רוחני בולט בציבור החרדי-ליטאי, פוסק הלכה ומחבר ספרים רבים במגוון מקצועות תורניים.
לאחר פטירת הרב אלישיב ב-2012 עמד הרב קניבסקי לצד הרב שטינמן בהנהגת רובו של הציבור החרדי-ליטאי, הקשור במפלגת דגל התורה וגיבה את הנהגת הרב שטינמן. מאז פטירת הרב שטינמן ב-2017 הוא מעורב יותר בהנהגת הציבור החרדי. רבים מגיעים לקבל את ברכתו ועצתו.
[2] הרב ירחמיאל גרשון אדלשטיין (נולד ב-18 באפריל 1923) הוא ראש ישיבת פוניבז' בבני ברק, עומד בראש מועצת גדולי התורה של דגל התורה ומכהן בנשיאות ועד הישיבות. מאז פטירת הרב אהרן יהודה לייב שטינמן בשלהי 2017 נחשב לצד הרב חיים קנייבסקי כבכיר רבני דגל התורה, המייצגת את רוב הציבור החרדי-ליטאי.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2212513322100697