Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

מי אמר שהחרדים לא מתחסנים נגד חצבת

השתוללות מחלת החצבת בישראל ובריכוזים החרדים והמחסור החמור בקבלת חיסונים בטיפות חלב, הביאה ליוזמה פרטית, לשכור חברה חיצונית תחת משרד הבריאות שתבצע את החיסונים בתלמודי תורה לכל מי שעדיין לא התחסן.

ל'בחדרי חרדים' נודע, כי העסקן הרפואי הרב שמעון ברוין מביקור חולים 'יד אברהם', ארגן כמה אחים גברים, אשר הגיעו לתלמודי התורה בירושלים שיחסנו את הילדים, שטרם חוסנו נגד המחלה המתפשטת.

הרב ברוין ערך בסוף השבוע, חיסונים למאות ילדים בתלמודי התורה של סאטמר, תולדות אהרן, דושינסקיא ועוד.

כזכור וכפי שדווח ב'בחדרי חרדים', ב'עדה החרדית' [1] הוציאו קריאה ואף פנו לרב ברוין שיעשה הכל על מנת שהילדים יתחסנו בעקבות השתוללות החצבת.

בעדה כתבו במכתבם: "הננו בדעת תורה כי כל אלו שעדיין לא חיסנו את ילדיהם, עליהם לחסן את ילדיהם בהקדם כפי הוראת העסקנים והרופאים, ולקיים מה שכתוב "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" בכדי למנוע התפשטות המחלה ל"ע [לא עלינו] בקרב מחנינו ח"ו [חס וחלילה], כי יש בזה שאלה של פיקוח נפש, והשי"ת [ה' יתברך] יסיר כל מחלה מקרב בנ"י אכי"ר" [בני ישראל, אמן כן יהי רצון].

לכתבה: http://www.bhol.co.il/news/950472

==========
הערות מערכת 0202:

[1] העדה החרדית היא קבוצה בתוך הציבור החרדי בישראל, המתייחדת בהתנגדותה לציונות ולשיתוף פעולה עם מדינת ישראל ומוסדותיה. מבחינה רעיונית, אנשיה מחשיבים עצמם כממשיכי דרכם של בני היישוב הישן בקיום אורח חיים מתבדל וסגור.
רובה של העדה החרדית מורכב מקבוצות וקהילות קטנות יותר: קהילת סאטמר בישראל, חסידות תולדות אהרן, חסידות תולדות אברהם יצחק, חסידות דושינסקיא וחסידויות נוספות.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2212538982098131