Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך שחרית

אלפי שקלים נגנבו מאברך שהיה צריך לערוך ברית לבנו

הגנב לקח את הכסף הרב אולם את הארנק השאיר. לאברך לא היה איך לשלם את סעודת הברית, ואיך זה הסתיים?

אב חרדי שהיה צריך לערוך אתמול סעודות ברית לבנו שנולד לו במוז"ט גילה לחרדתו במקווה שבו טבל כי כל הכסף שאותו הוא לווה לצורך סעודת הברית נגנב לו ע"י גנב אלמוני חסר לב.

בהודעה שפרסם, הוא כתב בכאב: "גנב יקר ממקווה 'אור הצפון' בירושלים, זה אני, כן זה שרוקנת לו את הארנק מכל הכסף והדולרים שהיו בו. אני מאמין שלא עשית את זה מתוך רוע לב כי ראיתי שאת הארנק החזרת לי – תודה רבה על זה, אני מאמין שאתה פשוט חייב דחוף כסף, לצורך טיפול רפואי או משהו דומה".

עוד כתב כשהוא מקווה שהדברים יגיעו לגנב: "רק רציתי לומר לך שזה כסף ששמרתי בצד לצורך הברית של בני שאמורה להתקיים היום יום שני כ"א טבת תשע"ח אם אתה זקוק לכסף חבל שלא פנית אלי באופן ישיר והייתי עוזר לך בחפץ לב. יכול להיות שבאמת היה לך רגע קשה ועכשיו אתה כנראה כבר מתחרט. אז אני רוצה לומר לך שעדיין לא מאוחר. אתה יכול לפנות אלי ולהחזיר לי עוד את הכסף. שיהיה לך יום טוב והרבה הצלחה".

הבשורה הטובה: לאחר הפרסום בקבוצות שעורר סערה, נרתמו כמה עסקנים ויהודים טובים שמימנו את כל סעודת הברית.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1815920041760029