Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

בהלה בישיבה הגדולה בעולם: אלפי בחורים מתחסנים נגד חצבת
בהלת החצבת הגיעה אל הישיבה הגדולה בעולם: לאחר ששמונה תלמידים אושפזו, לאחר שהובחנו כחולים בחצבת, הגיעו הבוקר צוותים רפואיים אל הישיבה כדי לחסן את כולם, גם ישראלים גם חו"צניקים, בחורים ואברכים | מתיעוד שהגיע ל'בחדרי', נראה כי ישנה היענות רבה מצד התלמידים.

בהלה בישיבה: שמונה בחורים תלמידי ישיבת מיר בירושלים, הישיבה הגדולה בתבל, אושפזו בבית חולים לאחר שחלו בחצבת, כך נודע ל'בחדרי חרדים'.

בעקבות כך הוחלט בהנהלת הישיבה על מבצע חיסונים לכל הבחורים והאברכים תלמידי הישיבה, ישראלים וחו"צניקים, אפילו ללא ביטוח – כולם מתחסנים.

בחדר האוכל 'בית ישעיה' שבשכונת בית ישראל נמצאים החל מהבוקר (שלישי) צוות רפואי, המחסן את התלמידים בהצגת תעודות זהות או דרכון גם לאלו שלא יודעים אם התחסנו, כך נודע ל'בחדרי חרדים'.

בהלת החצבת המשתוללת בתקופה האחרונה מעוררת דאגה רבה בארץ ובעולם.

הבוקר הציג משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות נתונים לקלמן ליבסקינד ואסף ליברמן בכאן רשת ב' לפיהם, "1,340 איש נדבקו במחלה, 99% מהם לא חוסנו", ואמר כי "זו בהחלט התפרצות, אלה מספרים חריגים. למרות שביצענו פעולות רבות לאחרונה, בכל יום אנחנו שומעים על עוד הידבקות ועוד אנשים שנחשפו".

בשבועות האחרונים ביקר ד"ר ברייר המנהל הרפואי של בית החולים 'מעיני הישועה', בבתיהם של גדולי הפוסקים ושוחח עמם על נושא התפרצות מחלת החצבת. הרבנים הסכימו כי על פי ההלכה מחויב כל מי שעדיין לא התחסן מפני הנגיף, למהר ולעשות זאת בהקדם.

הרבנים פסקו כי מי שאינו מתחסן, לא רק שהוא מוגדר כ'שופך דמים' בשל הפגיעה שהוא עלול לגרום לעצמו, אלא גם נכנס בגדר של 'חב לאחריני', משום שהמחלה מתפשטת במהירות מאדם אחד למשנהו, ומי שאינו מתחסן מציב בסכנה אנשים רבים נוספים שהתחסנו, אך המערכת החיסונית שלהם מוחלשת, כמו גם תינוקות שעדיין לא הגיעו לגיל שנה ולפי הנחיות משרד הבריאות עדיין לא ניתן לחסן אותם מפני הנגיף.

על פסק ההלכה מופיעה חתימת ידם, של ראב"ד[1] 'העדה החרדית' הגאון רבי משה שטרנבוך, הגאון רבי שמעון בעדני, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, הגאון רבי משה שאול קליין, הגאון רבי שריאל רוזנברג והגאון רבי מנחם מנדל לובין.

כזכור וכפי שדווח ב'בחדרי חרדים', העסקן הרפואי הרב שמעון ברוין מביקור חולים 'יד אברהם', ארגן כמה אחים גברים, אשר הגיעו לתלמודי התורה בירושלים ואלה חיסנו את הילדים, שטרם חוסנו נגד המחלה המתפשטת. החיסונים ניתנו בין היתר בתלמודי התורה של סאטמר, תולדות אהרן, דושינסקיא ועוד, זאת לאור קריאת 'העדה החרדית'.

לכתבה המלאה; http://www.bhol.co.il/news/951217

#חצבת #ישיבת_מיר

=====

הערת מערכת 0202;

[1] ראב"ד – ראש אב בית דין

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2214104541941575