Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אקטואליק – Actualic

*לא שבת ולא ירושלים: שורש המחלוקת בין אגודה לדגל – תיק תכנון ובנייה*

*בעוד באגודת ישראל טוענים כי הקשיים במו"מ עם ליאון נסוב על עניין מתחם התחנה וחילולי השבת, לאקטואליק נודע כי העיכוב במו"מ סובב כולו על תיק התכנון ובניה. בעוד החסידים מתעקשים, הליטאים והספרדים מסרבים. גורם נוסף העריך באוזנינו כי "על זה יקום וייפול דבר"*

בשעות האחרונות חל עיכוב במשא ומתן בין אגודת ישראל למשה ליאון לאחר שדגל התורה מבקשת את תיק התכנון והבנייה לרשותה בעוד אגודת ישראל מסרבת לוותר. לאקטואליק נודע כי העיכוב במו"מ סובב כולו על תיק התכנון ובניה. בעוד החסידים מתעקשים, הליטאים והספרדים מסרבים. גורם נוסף העריך באוזנינו כי "על זה יקום וייפול דבר".

ל'אקטואליק' נודע כי בקרב הליטאים בירושלים ישנה תסיסה על החלוקה הלא הגיונית: "לא ייתכן שאגודת ישראל הקטנה שמונה שלושה מנדטים קטנים, תדרוש מדגל על ששת מנדטיה את התכנון והבנייה.

מנגד, באגודה דוחים את הטענות ואומרים כי לא קיבלו כל התחייבות בנושא מתחם התחנה והמשך חילולי השבת בבירה. ועל כך משיבים גורמים בדגל:" איפה אגודה הייתה שדרסו את השבת בקדנציה של ברקת שזכה לתמיכה גוראית?.

מוקדם יותר פרסמנו כי בשס הטילו וטו על תיק החינוך, שיישאר אצל ש"ס ולא יועבר לדגל התורה כפי שסוכם בסיכום קודם. הסיכום הזה עלול לעלות ביוקר לאגודה שתצטרך לוותר על התכנון ובנייה לטובת דגל התורה שתשאר בלי תפקיד בכיר.

גורם באגודה מסר לynet: “התיקים לא משחקים תפקיד. מבחינתנו ליאון מתגלה תואם ליברמן בתחום הדת”.

לכתבה המלאה; https://bit.ly/2RDsbUC

=====

#בחירות_מקומיות #משה_ליאון #אגודת_ישראל #חלוקת_תיקים

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2217174571634572