Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חיים פרידלנדר בטוויטר

חבר מועצת העיר אלעד משה ברדוגו, תוקף את חבר מועצת העיר ירושלים חיים כהן, שפנה לשר הפנים שישנה את שמה של אלעד ל'חזון עובדיה'[1] – "האם תושבי אלעד מוכרים לך בכלל? האם אתה יודע את שמות רחבותיה? התערבות מיותרת שלא במקומה"

לציוץ: https://goo.gl/n7WGM1

===
הערת מערכת
[1]"חזון עובדיה" – שמה של סדרת ספרים בת 22 כרכים שחיבר הרב עובדיה יוסף. הספרים עוסקים בעיקר בהלכות המועדים.
הבקשה לשנות את שמה של אלעד על שמו של הרב עובדיה יוסף באה על רקע בקשות אחרות לשנות את שמות הערים אלעד ומודיעין עילית בשם "איילת השחר" ע"ש סדרת הספרים שחיבר הרב אהרון יהודה לייב שטיימן שנפטר לפני חודש.
ראו – https://goo.gl/YFaFAL.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1816000158418684