Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך Avram Willis

האם התוצאה בבית שמש מעידה על התפרקות וכל זה? האם תם עידן שלטון המרנים? ברור שלא.
היה צריך ראש עיר גרוע ממש, כדי לגרום למספיק חרדים להצביע נגד.
בירושלים ההצבעה השבטית עבדה יופי, וכנראה שגם באלעד היא היתה עובדת לולא בגץ.
אבל שיטת חלוקת התופינים של המפלגות החרדיות, שבה הם שינעו מקורבים מעיר לעיר, והתייחסו לתפקידים השונים כאל נכסים רשומים בטאבו, נסדקה ואולי אף יותר מזה.
בית שמש היתה חלק מהדיל המסועף של דרעי והליטאים, דיל שחטף מכות קשות כמעט מכל כיוון.
לכולם ברור היום שהמועמדים צריכים להיות אהובים ומקובלים ציבורית על תושבי המקום שבו הם צריכים לשרת.
וזה, זה בעיקר מה שהציבור החרדי ניסה להשיג בהצבעות המחאה.

*בתמונה: מועמד שחשב שהתושבים הם מטרד.

לפוסט המקורי; http://katzr.net/199915

=====

#בחירות_מקומיות #בית שמש #משה_אבוטבול #עליזה_בלוך

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2206702786015084