Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

חכם שלום: "ידידנו ומנהיגנו". הגר"ש: "כבודו עושה צחוק"

נשיא המועצת פתח וכיבד את הגר"ש בעדני שכהרגלו ברח מן הכבוד והצטנע

במהלך כינוס הרבנים הספרדי העולמי השני, שהתקיים בירושלים, השתתפו נשיא מועצת חכמי התורה [1], חכם שלום כהן וחבר המועצת של ש"ס הגאון רבי שמעון בעדני, בין שני גדולי ישראל קיימת ידידות רבת שנים והשניים מכבדים זה את זה בצורה מופלאה ביותר.

בקטע וידאו קצר ובלעדי שהגיע ל'בחדרי חרדים', ניתן לראות את חיבה והאחדות בין חכם שלום כהן לגר"ש [הגאון רבי שמעון] בעדני.

נשיא המועצת חכם שלום פתח בדרשתו ואמר, "ברשות ידידנו מנהיגנו". הגר"ש בעדני הגיב בענווה, "כבודו עושה צחוק".

לכתבה המלאה: https://goo.gl/UGAmWU

=====

הערת מערכת 0202:

[1] מועצת חכמי התורה – המועצה הרבנית הרוחנית במפלגות החרדיות. לדגל התורה הליטאית ולאגודת ישראל החסידית יש את "מועצת גדולי התורה" ולש"ס הספרדית יש את "מועצת חכמי התורה". המועצת היא הסמכות העליונה בהחלטות הנוגעות למפלגה ולמוסדותיה והרבנים העומדים בראשה הם מנהיגי הציבור.

#חכם_שלום_כהן #הרב_שמעון_בעדני #מועצת_חכמי_התורה

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2025794957439202