Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך Shmuel Drilman

זקני ירושלים לא זוכרים מערכת בחירות כה סוערת, ואחרי הכל עוד 3 ימים בחירות, ובלי קשר למי תצביעו, יום אחרי תתחיל העבודה האמיתית.

יום אחרי הבחירות, יתיישבו על 31 כיסאות נציגים של כל הסיעות – גם כאלה שבחרנו, וגם כאלה שלא. באולם המועצה יתקבלו כל ההחלטות החשובות שישפיעו על חיי היומיום שלנו בירושלים. כל ראש עיר שייבחר – לא משנה מי הוא – יצטרך את חברי המועצה לצידו על מנת להעביר החלטות.

לכן, קבענו עם חברי המועצה העתידיים שלנו (יגיעו נציגים מכל הרשימות) לדבר על האמנה הירושלמית ולהוריד אותה לקרקע בהחלטות קונקרטיות לקדנציה הקרובה. ביחד נעצב את הפרקטיקות והבסיס להחלטות של חברי המועצה שלנו ב-5 השנים הקרובות.

ניפגש היום, יום ראשון, בשעה 17:00 במלון ענבל.

בואו להשמיע גם את קולכם.

כל הפרטים כאן >>
https://www.facebook.com/events/303268280310247/

לפוסט המקורי; https://bit.ly/2SroItr

=====

#בחירות_ירושלים #האמנה_הירושלמית

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2198043843547645