Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך @חיים הירשמן

צר לי שהגעתי למצב שאני צריך לכתוב הבהרה זו.

מסתובבות שמועות סביב יחסי משפחתי ופרט אבי לסבנו, זכר צדיק לברכה.

הריני להבהיר שאין לנו שום עניין ושום חלק בהכפשתו של סבנו הגדול.

צר לנו שאנשים מנסים ללבות את אש המחלוקת (חלקם בני משפחתי)

בשעה זו אנו עסוקים באבל הקשה.

אמנו יושבת שבעה יומיים לפני חתונת בנה.

כל המשפחה טרודה מאוד מהמשפט ותוצאותיו.

אני מבהיר באופן חד משמעי, אין לאבי ולאף אחד מבני המשפחה להמשיך או ללבות מחלוקת.

גם בעת הזאת לא נשכח שאבי מורי הוא האדם שללא ספק עשה הכי הרבה למען הסבא זצ"ל.

לצערנו לא היינו ביחסים טובים בשנים האחרונות.

סבינו הוא היה ותמיד יישאר.

מצטער בשם כל המשפחה על דברים שמפורסמים.

חיים הירשמן
דוא"ל [email protected]

לפוסט המקורי: https://bit.ly/2JlQJ1t
לכתבה אודות פטירתו של הרב מינצברג;https://bit.ly/2JndkLc
לפוסט של נכדו אודות הטרדה מינית; https://bit.ly/2OgvLSM
לכתבה נוספת בנושא; https://bit.ly/2yChcnx

=====

#הרב_מינצברג #קהילת_המתמידים

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2198243703527659