Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

ניר ברקת, תודה // הרב ישראל גליס

ביום רביעי נקום לבוקר חדש בירושלים. אחרי עשר שנות שקט, תתחיל תקופה חדשה של ראש עיר שביקש את אמון הציבור, שהוא יכול להוביל את ירושלים להתחדשות והתפתחות.

השעה הזאת היא שעת פרידה מראש העיר מר ניר ברקת וצריך לומר מילה טובה.

עברתי מספר ראשי עיר שכיהנו פה בירושלים: איש שלום, טדי קולק, אהוד אולמרט, אורי לופוליאנסקי, כל אחד וסגנונו ודרך ניהולו את מוסדות עיריית ירושלים.

שונה היה מר ניר ברקת בהתנהלותו.

את ניר הכרתי לפני 16 שנה כשהוא רץ בפעם הראשונה ונשאר באופוזיציה במשך חמש שנים. באותה תקופה הייתי בין החרדים הבודדים שהיו בקרבתו, ובאותה תקופה הוא למד את ירושלים הכללית ואת ירושלים החרדית.

ביקרנו בבתיהם של ראשי ישיבה, רבנים ואדמו"רים, במוסדות חינוך, בישיבות ובבתי מדרש. באותה תקופה, מישיבה באופוזיציה הוא עזר ככל יכולתו לכלל הציבור הירושלמי ולציבור החרדי.

אחרי חמש שנים באופוזיציה, חמש שנים של רעב, קרה המהפך בירושלים ובמשך עשור ניר ניהל את העיר המסובכת והמסוכסכת בחכמה ובתבונה.

אני יודע שיש רבים שאומרים "ניר חילן את ירושלים", ומחנה יהודה ומרכז התחנה יעידו. אז צריך אחת ולתמיד להבין, ציבור חילוני גדול חי בירושלים ויש לו את הצרכים שלו, עדיין לא זכינו ולא פעלנו לשמור על קדושת ירושלים.

במלחמות ריקות מתוכן בישיבות מועצת העיר, אי אפשר לשמור על ירושלים – אלא דווקא בפעולות הסברה. ומי שהפריע היו דווקא הנציגים החרדים.

ניר ברקת התנהל בלשכת ראש העיר עם שני עוזרים נאמנים שהביאו ללשכה את הבקשות והצרכים של הציבור החרדי, הם השיגו גיבוי של רבנים ידועים שישבו עם ראש העיר ודאגו לצרכים של העיר.

זו היתה תקופת זוהר בירושלים, וזה הודות להתנהלות נכונה של ראש העיר ניר ברקת.

צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה, מוסדות חינוך עברו תהליך שינוי גדול מאד, מחלקת חינוך שזכתה לגיבוי שלו על כל פעולה נצרכת למען הסרת הקיפוח החרדי.

ישנם עדיין דברים רבים שצריכים תיקון, ואת זה יעשה ראש העיר הנבחר וצריך לקוות מאד שהוא ישמור על השקט בירושלים.

זה הזמן בו צריך להודות לניר ברקת על עשר שנים של עשיה ברוכה בירושלים ודרך צלחה לחיים חדשים, רק תשים עין על ירושלים, כי בכל אופן אתה ירושלמי ומדי פעם תיתן עצה טובה לראש החדש שנכנס. תודה.

לטור המלא: https://www.kikar.co.il/295020.html

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2199649513387078