Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אקטואליק – Actualic

*נתק עם אגודת ישראל: ב'דגל' חתמו הסכם עודפים עם ש"ס [1]*

*אחרי עשרות שנים של הליכה משותפת, הקשר בין אגו"י לדגל התורה בירושלים התנתק לגמרי. באגו"י לא ענו לפניות דגל לחתימה על הסכם עודפים, וזו – הלכה לש"ס*

היום צפויה דגל התורה בירושלים לחתום על הסכם עודפים עם ש"ס, זאת לאחר, לטענתה, שאנשי דגל פנו לסיעת אגו"י, בפעם הראשונה מזה שנים ששתי הסיעות רצות בנפרד, ופשוט לא נענו. לדברי אנשי דגל הם פנו מספר פעמים לאגו"י לחתום על הסכם עודפים, אך באגו"י העדיפו שלא להשיב לפניות.

'דגל התורה' הוציאה הודעה הבוקר לפיה "על מנת שאכן שום קול חרדי לא ילך לאיבוד חלילה, ומאחר והיום הוא המועד האחרון לחתימה על הסכם עודפים, החליטו סיעות דגל התורה וש"ס לחתום ביניהם על הסכם עודפים וכך להבטיח את מקסום הקולות ולוודא שקולות חרדים יכניסו כמה שיותר נציגים חרדים למועצת העיר ירושלים".

יו"ר דגל התורה בעיריית ירושלים אליעזר ראוכברגר אומר כי "יש כאלה ששולחים מכתבים ומבקשים בקשות, ועושים הצגות של שלום ורצון לשיתוף פעולה. אבל בפועל אין להם כנראה בעיה לאבד קולות חרדים ולפעול לכך שקולות חרדים ילכו לאיבוד או לחיזוק מפלגות שאינן פועלות ברוח חכמים וגדולי התורה לאורך הדורות".

ראוכברגר הוסיף ואמר הבוקר כי "אנחנו בדגל התורה פעלנו לפי הוראת רבותינו שצריך לעשות כל מאמץ שאף קול חרדי לא ילך לאיבוד, ושמי שייהנה מעודפי קולות יהיו נציגים חרדים. אבל אגודת ישראל החליטה לפעול נגד טובת הציבור החרדי בירושלים ולא לדאוג לעודפי הקולות שיהיו, ולכן החלטנו לחתום על הסכם עודפים עם ש"ס, וכך לוודא שקולות חרדים אכן יכניסו למועצת עירית ירושלים נציג חרדי. כך דואגים באמת לקדושת ירושלים ולצורכי הציבור החרדי בעיר, ולא באמצעות מכתבים פומביים ובהצגות ומן השפה ולחוץ".

לכתבה המלאה; https://bit.ly/2PFPjRH

=====

הערות מערכת 0202:
[1] דגל התורה – מפלגת האשכנזים לטאים. אגודת ישראל – מפלגת האשכנזים החסידים. ש"ס – מפלגת הספרדים.

#הסכם_עודפים #בחירות #דגל_התורה #אגודת_ישראל

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2187764507908912