Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חרדים

תסתכלו על האיש שבתמונה, קוראים לו יוסי דייטש. הוא מתמודד על ראשות עיריית ירושלים.

נכון, הוא נראה חרדי חביב, נקי ומטופח. יש לו חיוך שובה לב, והוא מספר שיהיה נציג של כלל הירושלמים.

את האמת כמעט השתכנעתי.

עד שהתברר לי שאותו יהודי נחמד, היה שותף לדחיית בנות בעיר עמנואל, מכיוון שהחטא היחיד שביצעו, שהן הגיעו מרקע ספרדי.

הצדיק, השתתף באסיפה שדחתה כניסת ישיבה חרדית לשכונת בית וגן, רק משום שלומדים שם מקצועות ליב"ה.

לא רק זאת, אנחנו לא מכירים את מספר 2, 3 שלו, וכן הלאה. הוא יתנהל תחת מועצת אדמורים שיחליטו מה טוב או רע לנו.

הם ימשיכו להתעלם מהחרדים העובדים.
הם ימשיכו להנציח את הגזענות כלפי הספרדים.
הם ימשיכו להכשיל הקמת בתי ספר ממלכתים חרדים.
הם ימשיכו לתייג סוג א', או ב'.
הם ימשיכו לדבר בשם אלוקים, כשהוא בכלל לא זקוק לדוברות שלהם.

כבר שבעים שנה שעובדים עלינו, "אין ברירה וזה דעת תורה". אין כאן שום דעת, אלא מלחמת כיסאות בין עסקנים שמוצנחים מעיר לעיר לפי מה שנוח להם.

משחק הכיסאות לעסקנים, לא מדבר אלינו!

לפוסט המקורי; https://bit.ly/2CVGMHI

=====

#בחירות_בירושלים #יוסי_דייטש #בנות_עמנואל #חרדים_עובדים

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2187910301227666