Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך ביזנעס – אתר הכלכלה של הציבור החרדי

*לראשונה: השגרירות החרדיות למנהיגות יוצאות לדרך*

*יוזמה חדשה של קרן אדמונד דה רוטשילד ועמותת שותפויות רוטשילד: תכנית מנהיגות ראשונה לסטודנטיות חרדיות*

בשנת הלימודים הקרובה פותחת תכנית "שגרירי רוטשילד" של קרן אדמונד דה רוטשילד ועמותת שותפויות רוטשילד בקמפוס החרדי בקרית אונו קבוצת "שגרירות חרדיות". בימים אלה מתקיימים שלבי המיון האחרונים לתכנית.

דפי בירן זינגר, מנכ"לית שותפויות רוטשילד: "בשותפויות רוטשילד, אנחנו פועלים לאיתור וקידום צעירים מובילים ובעלי פוטנציאל מהפריפריה החברתית-גיאוגרפים. מטרת תכנית שגרירות רוטשילד החרדית הינה לקדם מצוינות אישית בחברה החרדית, אשר תקרין על סביבתה במשפחה ומחוצה לה. אנו מיעדים את התכנית גם לפיתוח חממת "יזמות חברתית" יוזמת ומעורבת, המסוגלת להניע תהליכי רווחה ושגשוג בתוך הקהילה החרדית.

התכנית מתבססת על ציר פיתוח אישי-אקדמי-תעסוקתי וידע, מודעות ועשייה חברתית. שגרירות רוטשילד החרדיות תגויסנה משלושת מסלולי הלימודים במכללה (חינוך, משפטים ומנהל עסקים) ומ-3 שנות הלימוד. לקבוצה מפותחים בשיתוף הצוות המקצועי של הקמפוס תכנים ומסגרות הכשרה והעשרה המבוססים על תכני תכנית שגרירי רוטשילד. משתתפות התכנית יקבלו מלגות לימודים וקיום ומעטפת הכשרה והעשרה מגוונת המשלבת עשייה חברתית בארגונים חברתיים בתוך הקהילה.

לכתבה המלאה; https://bit.ly/2S79Lws

=====

#סטודנטיות_חרדיות #קרן_רוטשילד #קמפום_החרדי #מכללת_קרית_אונו

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2188318324520197