Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

לקראת החופש: הרבי נסע למירון עם אוטובוס

ארבעים בחורים מחסידות תולדות אברהם יצחק, זכו למחווה מרגש ומרומם, כאשר זכו לנסוע יחד עם הרבי באוטובוס – ממאה שערים למירון, כאשר לאורך כל הדרך הם זוכים לקירבה יתירה מרבם הנערץ

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שיצא השבוע למנוחה בדאבוס שבשוויץ, נפרד מבחורי החסידות בנסיעה משותפת למירון.

ביום שלישי יצא האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק למירון, עם ארבעים בחורים מישיבת תולדות אברהם יצחק, שהצטיינו באופן ייחודי.

ל'בחדרי חרדים' נודע, כי כאות הוקרה, הרבי לא הגיע למירון באמצעות רכבו הפרטי, כי עם באוטובוס יחד עם הבחורים, כאשר לאורך כל הדרך הוא משוחח עמם, מתעניין בשלומם ומחזקם בתורה ובחסידות.

במהלך הנסיעה זכו הבחורים להתקרב לאדמו"ר והתפללו עמו יחד על הציון, זאת לקראת הפרידה מהרבי שהמריא באותו היום לכמה שבועות מנוחה בשוויץ.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/Zyu5Wr

=====

#תולדות_אברהם_יצחק #מאה_שערים #מירון

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2025779344107430