Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

"מפתה לדברים חמורים ביותר": בעל הרכב המפואר שמאיים על נערי בית שמש

וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ: מודעה שהופצה בבית שמש, מתריעה מפני אדם שמציע טרמפים לתושבי בית שמש ברכב מפואר, ומפתה בני נוער "לדברים חמורים ביותר".

במודעה שהופצה בבתי הכנסת בבית שמש מטעם האגודה למען טוהר המחנה [1], מזהירים כי בתקופה האחרונה מסתובב בעיר בית שמש "איש בליעל, כריזמטי, המחזיק ברשותו רכב מפואר, אשר מציע בטובו טרמפים ליעדים שונים".

במודעה נכתב עוד, כי "בחלקלקות לשונו מתחבר לנוסעים ומתיידד איתם, כולל קניית טובות הנאה, ובהמשך הדברים מגיעים לדברים חמורים ביותר. וכבר רבים חללים הפיל רח"ל" [רחמנא לצלן 2], לשון המודעה.

מבדיקת 'בחדרי חרדים' עולה, כי מדובר באדם שנגדו כבר הוגשו בעבר תלונות המשטרת ישראל, אולם אלה לא הבשילו לכדי כתב אישום, כך שלא ניתן היה להותירו במעצר. חשוב לציין כי טרם הוכח משפטית כי האדם אמנם מבצע את הדברים המיוחסים לו, אך בטוהר המחנה ראו לנכון להזהיר את ציבור תושבי בית שמש.
—–
מהתגובות:

-התופעה שילדים כן ילדים ! ובחורים צעירים עוצרים טרמפים היא מזעזעת אותי דבר יום ביומו כתושב העיר. היכן הפיקוח על ילדיכם? החינוך הבסיסי אייכה? לא פעם עצרתי כדי לגעור בהם אך מה יעשה הבן ולא יחטא? בואו בעצמכם ליציאה מחפציבה בסיום הלימודים ותראו דבר יום ביומו .

– כנראה הוא דרייבר
לוזר+שנורר+שלוימזל
—–
לכתבה המלאה: https://goo.gl/PwQiBs

==========
הערות מערכת 0202:

[1] האגודה למען טוהר המחנה (מכונה גם משמרת הצניעות) היא ארגון חרדי הפועל למען הצניעות בחברה החרדית.
האגודה פועלת למען הקפדה על לבוש צנוע, הפרדה מגדרית והסרת תמונות נשים מהמרחב הציבורי, הסדרת חופי רחצה נפרדים ומניעת הופעות זמרים. בנוסף פועלת האגודה לעידוד השימוש במכשירים סלולריים כשרים. ומניעת השימוש בטלפונים סלולריים לא כשרים.
[2] רחמנא לצלן: מארמית, האל יצילנו.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2024010417617656