Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

הלילה: דיונים והצבעה במליאת הכנסת; עצרת בציון מרן.

במפלגות החרדיות נערכים לקראת שעות הערב (שני) אז יעלה להצבעה, בקריאה ראשונה, חוק הגיוס החדש. ראשי המפלגות החרדיות חוששים ממצב בו יאיר לפיד ישנה את דעתו, ברגע האחרון, ויצביע נגד החוק, ולכן, ככל הנראה, חלקם יצביעו נגד וחלקם ימנעו, שלא להוביל למצב בו החוק ייפול.

מי שבטוח יצביעו נגד, אלו חברי הכנסת של אגודת ישראל שקיבלו את הכרעת מועצת גדולי התורה להצביע נגד הצעת החוק הנוכחית.

באשר לש"ס, ככל הנראה חלק מחברי הכנסת יצביעו נגד וחלקם ימנעו, במסגרת חלוקה עם 'יהדות התורה'. יו"ר ש"ס השר אריה דרעי, אינו ח"כ ולכן לא ישתתף בהצבעה. כזכור, אתמול במהלך ישיבת הממשלה נמנע דרעי בהצבעה, אך לבסוף טען שהתבלבל ולכן ביקש לתקן את ההצבעה לנגד.

במקביל לדיונים במליאת הכנסת, תתקיים בשעה 18:00, סמוך לקברו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל [מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה], עצרת תפילה של רבנים וראשי ישיבות ספרדים, בראשות הגאון חכם משה צדקה – ראש ישיבת 'פורת יוסף' והגאון רבי יהודה כהן – ראש ישיבת 'יקירי ירושלים', לצד המקובל רבי דוד בצרי – ראש ישיבת 'השלום'.

מארגני עצרת התפילה העלו במהלך היום טענות, כי פעילים שונים דאגו להזיק ולחבל בארגון העצרת, בין היתר באמצעות תלישת מודעות הרחוב הקוראות לציבור להשתתף בעצרת תפילה.

יודגש, כי ראשי הישיבות לא קראו לתלמידי הישיבה להשתתף בעצרת. שכן, לדבריהם, לא מדובר בהפגנה אלא בעצרת תפילה.

יצוין, כי גם בשעות אלו ממשיכים גורמים בספרדים לנסות ולגרום לרבנים נוספים לחזור בהם מהקריאה להשתתף בעצרת נגד 'גזירת הגיוס' כלשונם.

כזכור, ראשי הישיבות הספרדיות, בראשות הגר"מ צדקה, הזהירו בשבוע שעבר כי במידה והחוק יעבור בתמיכת המפלגות החרדיות, הרי שהם יקראו לציבור תלמידי הישיבות שלא להתייצב בלשכות הגיוס, כדוגמת שיטת 'הפלג הירושלמי' [1].

לכתבה המלאה: https://www.kikar.co.il/282837.html

=============
הערת מערכת 0202:

[1] הפלג הירושלמי: כינויה של קבוצת מיעוט בציבור החרדי-ליטאי, שמנהיגה הרוחני היה הרב שמואל אוירבך ז"ל (נפטר ב-2018) אנשי הפלג מתבדלים מהזרם הליטאי המרכזי באידאולוגיה קיצונית ובפרט בהתנגדותם לכל שיתוף פעולה עם רשויות הצבא, גם לא לשם קבלת פטור משירות. מאבקם של אנשי הפלג בגיוס חרדים מתבטא בהפגנות סוערות בכל רחבי הארץ.

#חוק_הגיוס #הפגנה

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2020840094601355