Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

כשהרל"שית החרדית סירבה ללחוץ יד לנסיך

הנסיך וויליאם, נכדה של מלכת אנגליה, שנמצא כעת בביקור היסטורי בישראל, הגיע לבית הנשיא, ובמהלך קבלת הפנים ביקש ללחוץ את ידה של ראש הלשכה החרדית רבקה רביץ וסורב • כך היא הגיבה, מטעמי דת כמובן

לכתבה המלאה: https://goo.gl/NUMFoL

=====

#הנסיך_וויליאם #רבקה_רביץ #בית_הנשיא

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2011383228880375