Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך השבוע בירושלים

אין קמח[1]: משבר כלכלי ברשתות הכוללים

בעקבות פטירתו של מרן הגראי"ל [הגאון רבי אהרן יהודה לייב] שטיינמן זצ"ל [זכר צדיק לברכה] [2]: ראשי הכוללים, אברכים ומקורבי הגבירים מדברים על מה שהיה ומה שצפוי ■ סנונית ראשונה: חלוקה ל-150 ראשי כוללים קטנים שבוטלה רשמית ■ ברשתות הגדולות שגם כך שורדות בקושי – תולים את יהבם במרנן הגר"ח [הגאון רבי חיים] קנייבסקי והגרי"ג [הגאון רבי ירחציאל גרשון] אדלשטיין [3]

[מתוך הכתבה]

הצלת מיר

הכולל הגדול בעולם הוא ללא ספק הכולל של ישיבת מיר בבית ישראל בירושלים [4], כבר בחיי ראש הישיבה, הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל [5], הכולל עמד לקרוס. 'קו עיתונות' חושף לראשונה כי הגרנ"צ פינקל עמד בתשע"ב לצאת ללוס אנג'לס יחד עם עו"ד יעקב וינרוט לבקש מהנגיד רכניץ שיציל את הרשת, אך שבוע לפני מועד הנסיעה ראש הישיבה התמוטט ונפטר.

אחד מנאמני ביתו של הגרא"י [הגאון רבי אליעזר יהודהת ראש הישיבה הנוכחי] פינקל אומר ל'קו עיתונות' כי "אין לנו ספק שהראש ישיבה זצ"ל התמוטט בגלל העול הכלכלי וזאת הסיבה שנפטר באופן פתאומי".

כך או כך, מיד לאחר פטירתו החל משבר עצום, הכולל צבר חובות עתק שלא נשאר מי שיגלגל אותם. בנו של הגרנ"צ שמונה לראש ישיבה תחתיו, הגרא"י פינקל, התקשה לקחת על עצמו את העול החריג. הנגיד רכניץ שהרגיש מחויבות כבוגר הישיבה, הבטיח סכום כפול עבור כל תרומה שראש הישיבה
ישיג, הגראי"ל [- הרב שטיינמן] התגייס עבור ראש הישיבה הצעיר שנסע עם אמו הרבנית להתרים בחו"ל וכך גויס הסכום המלא עבור החובות.

"מלבד הנגיד רכניץ יש לכולל מיר 15 נגידים גדולים שתורמים בגלל פניות חוזרות ונשנות שהיה פונה אליהם הגראי"ל זצ"ל, כולנו תקווה שהם ימשיכו בתרומות הללו", אומר מקורב לראש ישיבת מיר.

הכתבה המלאה בתגובות

=======
הערות מערכת 0202
[1] מתוך האמרה במשנה במסכת אבות "אם אין קמח אין תורה" כלומר לא ניתן לעסוק בתורה ללא אוכל או פרנסה.
[2] הרב שטיינמן היה מנהיג רוב הציבור החרדי-ליטאי בעשור האחרון, נפטר לפני כ-3 שבועות בגיל 104.
[3] הרב גרשון אדלשטיין, מראשי ישיבת פוניבז' שבבני ברק, נחשב בעיניי רבים למנהיג החרדי-ליטאי הבא לאחר פטירת הרב שטיינמן.
[4] ישיבת מיר היא הישיבה השנייה בגודלה בעולם והראשונה בגודלה בישראל, ובה לומדים כ8000-7000 תלמידים בשני סניפיה שבירושלים ובמודיעין עילית.
[5] רבי נתן צבי פינקל – עמד בראש ישיבת מיר והיה חבר מועצת גדולי התורה של יהדות התורה, כאשר בזמן זה היה מרותק לכיסא גלגלים עקב מחלת ניוון שרירים קשה. נפטר בשנת 2011, ואחרין מכהן כראש הישיבה בנו רי אליעזר יהודה פינקל.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1811100505575316