Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

צמד גנבים התחפשו לבחורים ב'חברון' – ונלכדו

שני גנבים האחראים לגל גניבות בשבועות האחרונים בישיבת 'חברון' [1] הירושלמית, נלכדו על ידי בחורי הישיבה בליל שבת האחרונה כשהם מחופשים לבני ישיבה וברשותם שמונה מאות וחמישים שקלים. השניים הועברו לידי המשטרה

דרמה שבתית בישיבת חברון: בחורי הישיבה תפסו על חם בליל שבת גנבים שהתחפשו לחרדים, והיו אחראים לגל גניבות בשבועות האחרונים בפנימיות הישיבה. הגנבים נתפסו על ידי בחורי הישיבה והוסגרו למשטרה.

ל'בחדרי חרדים' נודע, כי בליל שבת נתפסו שני בחורים, כשהם מחופשים לבחורי ישיבה. כשנשאלו למעשיהם בפנימייה השיבו כי הם מחפשים בחור ואמרו שם של בחור, מבדיקה התברר שאין בחור בשם הזה.

בשלב זה החליטו הבחורים לעשות חיפוש בכליהם של השניים, שם נמצאו 850 שקלים. הגנבים נכלאו במחסן המשמש לשמירת חפצים, עד אשר המשטרה הגיעה ועיכבה אותם לחקירה.

התפיסה הביאה לאנחת רווחה שכן כמה גנבות בשבועות האחרונים בחדרי הפנימיה ולא היה ידוע המקור לגניבות.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/WwB7aX

=====

הערת מערכת 0202:

[1] ישיבת חברון – ישיבת חברון "כנסת-ישראל" הממוקמת בגבעת מרדכי בירושלים היא אחת הישיבות הגדולות והחשובות בציבור החרדי-ליטאי. הישיבה נחשבת לאחת המובילות בציבור החרדי-ליטאי ושיטות החינוך והלימוד שלה משפיעות גם על ישיבות אחרות.

#גניבה #ישיבת_חברון

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2007962752555756