Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

המתפללים זועמים
רוצים לתלות מודעה ב'מוסיוף'? תשלמו כסף.

במשך עשרות שנים נוהגים מתפללי בית הכנסת הוותיק 'מוסיוף', שבשכונת הבוכרים בירושלים, לתלות מודעות בלוחות המודעות בכניסה ל'שטיבלאך הספרדי' [1], אך בהוראה חדשה של גבאי בית הכנסת – הדבר נעצר.

הגבאים הסירו את המודעות ותלו מודעה חדשה, לפיה – מעתה הציבור יצטרך לשלם עבור תליית המודעות.

המחירון: 10 שקלים עבור הדבקת מודעה גדולה ו-5 ש"חעבור הדבקת מודעה קטנה. על המודעה חתומה "הנהלת בית הכנסת".

לכתבה המלאה: https://www.kikar.co.il/281120.html

==========
הערת מערכת 0202:

[1] שטיבל- ביידיש: בית קטן.
בקהילה החרדית בישראל התפתחו בתי כנסת בהם מרוכזים מספר חדרים (ומכאן שטיבלאך – הטיית רבים יידית לשטיבל) למנייני תפילה. מטרתם של השטיבלאך היא לאפשר מקום תפילה מקביל ובאווירה יותר משוחררת. בשונה מבית כנסת בו נהוגים זמני תפילה קבועים, סדרי ישיבה מסוימים וכיוצא בזה השטיבלך פועל בכל שעות היממה ומכיל כבשיגרה מתפללים ארעיים

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1998171840201514