Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך כל הזמן

זהירות: מרגל ושמו 'רב קו'

אנשי הפלג הירושלמי [1] והמחאות נגד גזירת הגיוס, החלו לעסוק בנושא חדש: הממשלה מרגלת אחרי התושבים ויש להזהר

לטענת מוקד 'קול מלחמה' המנהל מאבק עיקש נגד 'כגזירת הגיוס' ו'גיוס בנות', הרי שמאז שמאגר המידע נגישים למשרדי הממשלה, כל 'תיקוף' של כרטיס רב קו מיידע את משרד החינוך לדוגמא על היעדרו של תלמיד ישיבה מהישיבה.

לדבריהם יש להישמר גם מביצוע רכישות בכרטיס אשראי – ועל כך יש לעשות 'שאלת חכם', כדבריהם.

מה יעשה מי שצריך ליסוע ממקום למקום ורוצה שלא להיחשף בפני משרדי הממשלה? הגו העסקנים רעיון: "בחור שנוסע באוטובוס ע"י 'רב קו' באמצע הסדר לא ישתמש ברב קו שלו אלא של אביו וכדו'".

לכתבה המלאה: https://goo.gl/zx8Maa

=====

הערת מערכת 0202:

[1] הפלג הירושלמי – כינויה של קבוצת מיעוט בציבור החרדי-ליטאי. אנשי הפלג מתבדלים מהזרם הליטאי המרכזי באידאולוגיה קיצונית ובפרט בהתנגדותם לכל שיתוף פעולה עם רשויות הצבא, גם לא לשם קבלת פטור משירות. מאבקם של אנשי הפלג בגיוס חרדים מתבטא בהפגנות ברחבי הארץ.

#רב_קו #הפלג_הירושלמי #גיוס

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1996610253691006