Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

אבל בבעלזא: השדכן רבי משה וולף אייזנבך ז"ל, נפטר בגיל 59
בירושלים הלך לעולמו אחד מהדמויות המוכרות בקרית בעלזא, השדכן המיתולוגי ר' משה זאב אייזנבך ז"ל, לאחר כעשר שנות סבל וייסורים | הלוויתו בשעה 17:30.

לפני כעשר שנים חלה בטרשת נפוצה ומאז נחלש ועבר טיפולים רבים, אך הלילה השיב את נשמתו לבוראה, למגנת לב משפחתו ומכריו הרבים.

המנוח ז"ל נולד בב' סיון תשי"ט, לאביו הרה"ח [הרב החשוב] רבי יחיאל מיכל אייזנבך ז"ל מבני ברק, חתנו של הרה"ח ר' מרדכי יודל איינפלד ז"ל, שהיה מחשובי חסידי גור.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו בתו של הרה"ח רבי יוסף גליק ז"ל ממושב יסודות.

מכריו סיפרו ל'בחדרי חרדים', כי ר' משה זאב ז"ל, היה מראשוני השדכנים בחצר חסידות בעלזא, שכן עד לפני עשרים שנה הוא היה עושה את כל השידוכים בחסידות בצורה מיוחדת, וכולם ידעו שעם השידוך נמצא אצל ר' משה וולף הם יכולים להיות רגועים.

בנוסף שימש כבעל תפילה במניין של האדמו"ר וכן בעל קורא.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך עשרה ילדים נכדים וצאצאים הממשיכים את דרכו.

מסע הלוויה ייצא היום (רביעי) בשעה 17:30, מבית הלוויות סנהדריה בירושלים, דרך בית המדרש הגדול בקרית בעלזא לחלקת קהל מחזיקי הדת בהר המנוחות, שם ייטמן.

יושבים שבעה בבית בנו רחוב בינת ישכר 1 בקרית בעלזא בירושלים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/JmoNDk

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1990813930937305