Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

בנה מקוואות ובתי מדרש: רבי מאיר קוהן ז"ל

ברוך דיין האמת: בבני ברק נפטר הלילה הרה"ח רבי מאיר קוהן ז"ל. לאחר החייאה ממושכת בביתו, כתוצאה מדום לב והוא בן 80 בפטירתו.

המנוח נולד בבודפסט שבהונגריה לאביו רבי יעקב חיים קוהן זצ"ל והיה מתלמידיו של הרה"ק משאפראן זצ"ל.

בחייו, הקים ר' מאיר עשרות מקוואות ומוסדות ברחבי הארץ והיה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה. פיזר מהונו למטרות צדקה חשובות.

היה מקושר לחצר הקודש בעלזא ולאדמו"ר. מבוני בית המדרש הגדול והמפואר בקרית בעלזא בירושלים.

בבני ברק, היה מחשובי קהילת חוג חתם סופר – זכרון מאיר, היה מקורב לפוסק הדור מרן בעל שבט הלוי הגר"ש וואזנר זצ"ל ולאדמו"רים מויז'ניץ בהוש, מכנובקא, טשרנוביל ועוד. היה חבר הועד של בנין בית המדרש הגדול בקרית בעלזא.

הלוויתו תתקיים הבוקר (חמישי) בשעה 9:30 מרחוב רבינו תם 8 בבני ברק דרך בית המדרש חוג חתם סופר ברחוב האדמו"ר מגור ומשם לירושלים מבית המדרש הגדול בעלזא בקריה להר המנוחות שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/iTuwLc

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1809905822361451