Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

דרישה: למנוע בראש חודש את הפרובוקציה בכותל

לקראת אירועי הפרובוקציה הצפויים של נשות הכותל כמדי ראש חודש, שיגר עו"ד הראל ארנון, בא כוחם של ארגון "נשים למען הכותל" והמטה המשותף לשמירה על קדושת הכותל, מכתב ליועץ המשפטי של משרד הדתות, בו הוא דורש כי רב הכותל יפעיל את סמכותו על מנת לעצור את האלימות ולהורות על אי כניסתן של נשות הכותל בראש חודש תמוז (חמישי) כפי שהכריז שיעשה כבר בחודש שעבר.

האלימות בראש חודש ברחבת הכותל הפך לדבר שבשגרה. נשות הכותל שקבלו הקצאת שטח בפינת עזרת הנשים, אינן עומדות בדרישות הסדרנים וכמדי חודש, מגיעות הנשים ומעוררות פרובוקציה.

לאחרונה הבינו מקבלי ההחלטות כי התנהגות נשות הכותל היא זאת שפוגעת בכותל ועל כן, הורה הגר"ש רבינוביץ להרחיקן מהכותל בחודש שעבר.

במכתבו ציין עו"ד ארנון את סמכויותיו של רב הכותל ואף ציין כי כפי שהזהיר היועמ"ש לפני חודש, עליו לנצל את מלוא סמכויותיו על מנת שנשות הכותל לא יגיעו בראש חודש תמוז לרחבת הכותל.

לכתבה המלאה: https://www.kikar.co.il/280396.html

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1988376951181003