Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

הרבנית מבית וגן שאימצה ילדים הלכה לעולמה

ברוך דיין האמת: בשכונת בית וגן בירושלים, הלכה הבוקר (חמישי) לבית עולמה הרבנית הצדקנית מרת חיה היימן ע"ה [עליה השלום], אלמנת רב בית המדרש הגר"א בשכונה, הגאון רבי לייב היימן זצ"ל.

לאחר נישואיה לגר"ל [הגאון רבי לייב] היימן זצ"ל, הם עברו להתגורר בבוסטון, שם הוא פתח ישיבה. לאחר שנים רבות, סגר את הישיבה ועלה לארץ הקודש.

בישראל, כיהן במשך כארבעים שנים כרב בית הכנסת 'הגר"א', בשכונת בית-וגן בירושלים.

היה איש אמת, שנא שקר וחנופה, ולא סבל גינוני כבוד. היה מכבד את הבריות ואהב את ארץ ישראל. חיבר ספרי 'חקרי לב' על התורה.

רעייתו מרת חיה ע"ה עמדה לימינו כל העת למען יוכל לשקוד על התורה.

המנוחה ע"ה לא הותירה אחריה זרע של קיימא. אולם מכריה סיפרו ל'בחדרי חרדים' כי גידלה בביתה חמשה ילדים מאומצים שהיו לה כבנים – אשר כינו אותה ביניהם 'סבתא היימן'.

הלוויתה יצאה בצהריים משכונת בית-וגן בירושלים – להר המנוחות. שם תיטמן בראש מסע הלוויה צעדו רבנים וראשי ישיבות ובראשם בן דודה הגרב"ד [הגאון רבי ברוך דב] פוברסקי ראש ישיבת פוניבז'.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/P6SJcZ

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1983549964997035