Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אקטואליק – Actualic

התלמוד תורה שברובע היהודי עומד להיסגר?

ת"ת [תלמוד תורה] 'אחינועם' ברובע היהודי בירושלים, הולך לסגור את שעריו, לאחר שהחינוך העצמאי מסרב לצירוף ביה"ס לרשת הממלכתי חרדי

תלמוד תורה אחינועם, שהוקם לפני למעלה מ-40 שנה עבור תושבי העיר העתיקה בירושלים, עומד להיסגר. לטענת ההורים, הוא ייסגר מכיון שהחינוך העצמאי מתנגד בכל תוקף שביה"ס יהפוך לביה"ס ממלכתי באגף החרדי של משרד החינוך.

בביה"ס אחינעם לומדים 90 תלמידים, כיתות א'-ח'. לומדים בו לימודי קודש ולימודי ליבה ברמה גבוהה. המורים הם בוגרי ישיבת הכותל, וציבור ההורים מגוון – חרדים עם דת"ל [דתיים] תורניים. הרב הרוחני של הת"ת הוא הרב של העיר העתיקה, הרב אביגדור נבנצאל.

השבוע, צוות ביה"ס קיבל מכתבי פיטורין, והברירה היחידה שנותרה היא מעבר למחוז החרדי במשרד החינוך, בהסכמתו של מרא דאתרא [רב המקום] הרב אביגדור נבנצאל, שבלית ברירה אישר את המהלך מכיון שאנשי החינוך העצמאי אינם נענים לבקשתו להמשיך ולאפשר את קיומו של ביה"ס.

אריה אורנג', יו"ר ועד ההורים, אומר ל'אקטואליק': "משרד החינוך לא יכול לקלוט מוסד שמוחזק ע"י בעלות אחרת, אלא אם כן הבעלות הקודמת הודיעה רשמית על סגירתו. החינוך העצמאי לא מאפשר את קיומנו כלכלית ומאידך לא מוכן להודיע רשמית שהוא סוגר. כל הצוות כבר פוטר".

עו"ד מוטי אורנג' שלח מכתב למנכ"ל החנ"ע [החינוך העצמאי] אליעזר סורוצקין, בו הוא מבקש שיודיעו רשמית על סגירת ביה"ס, "ואם לא נצטרך לפנות לגורמים משפטיים בכדיי שיטפלו בזה". מדובר בהודעה שתאפשר את המעבר של ביה"ס למחוז החרדי.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/FazJiS

=====

#תלמוד_תורה #אחינועם #הרובע_היהודי #החינוך_העצמאי

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1983544484997583