Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אקטואליק – Actualic

מחאה בגאולה כנגד "המזימות" של המדינה במירון

עשרות חרדים הפגינו הערב בשכונת גאולה בירושלים נגד התוכניות של הממשלה במתחם ציון רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון.

השבוע פרסמנו לראשונה ב״אקטואליק״ על המאבק עליו הכריזו בעדה החרדית [1] נגד המזימות, ובמהלך השבוע והיום נקרא הציבור להגיע לעצרת זעקה ומחאה אדיר, לשון ההודעה, שהתקיים הערב בבית הכנסת של סאטמר בירושלים בראשות גאב״ד העדה החרדית הרב יצחק טוביה ויס שליט״א [2].

לאחר מכן יצאו חלק מהמשתתפים בעצרת להפגין ברחובות גאולה וכיכר השבת נגד התכניות והפעילות במתחם ציון רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/rUvZiC

=====

הערות מערכת 0202:

[1] העדה החרדית – העדה החרדית – קבוצה בתוך הציבור החרדי בישראל, המתייחדת בהתנגדותה לציונות ולשיתוף פעולה עם מדינת ישראל ומוסדותיה. מבחינה רעיונית, אנשיה מחשיבים עצמם כממשיכי דרכם של בני היישוב הישן בקיום אורח חיים מתבדל וסגור. היא הגוף העיקרי העומד מאחורי ההפגנות נגד חילולי שבת בירושלים ונגד חילול קברים. העדה מורכבת ממספר קהילות וחסידויות, רבות מהן מאיזור שכונת מאה שערים והסביבה.
[2] הגאב"ד – גאון אב בית דין רבי יצחק טוביה וייס, מנהיג העדה החרדית.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1809891269029573