Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

החרדים לשרה: "עלייך להיות ברורה והחלטית – נגד"

פרסום ראשון: סיעת 'יהדות התורה' יוצאת למאבק חדש – ועדת השרים דנה בחוקים אנטי דתיים.

במהלך ישיבת סיעת 'יהדות התורה' העלו חברי הכנסת טענות קשות כנגד ועדת השרים לענייני חקיקה, אשר דוחה חוקים שאינם תואמים את רוח הדת וההלכה במקום להתנגד אליהן. מוזס פנה ליו"ר הועדה השרה איילת שקד.

במכתב ששיגר יו"ר סיעת 'יהדות התורה' הוא כותב לשקד: "מידי שבוע דנה ועדת השרים לענייני חיקיקה במספר רב של הצעות חוק, חלקם סותרות את קווי של הממשלה ואת עמדותיהם של חלק מהסיעות החברות בקואליציה".

מוזס מציין כי, "במקרים רבים עמדת ועדת השרים לגבי חוקים אלה היא: דחיית דיון".

לדברי מוזס, "לכל הסיעות בקואליציה ברור מעל לכל ספק, כי הצעות חוק דוגמת זו המציעה תחבורה ציבורית בשבת, לא תאושר בשום צורה. מדוע אם כן נקבע כי הדיון בחוק יידחה?", מוזס מונה במכתבו דוגמאות נוספות, כדוגמת הצעות חוק של חברת הכנסת סתיו שפיר בעניין 'ברית הזוגיות' ושל ח"כ יואל חסון בעניין ה'תא המשפחתי', שעלו לדיון ונדחו.

"עמדת ועדת השרים תואמת את קווי היסוד. לפיכך" דורש מוזס, "לגבי חוקים כגון אלו עליה להיות ברורה והחלטית – נגד".

לכתבה המלאה: https://goo.gl/mXYpJS

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1982264155125616