Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אקטואליק – Actualic

חברי הכנסת החרדים מגוננים על מחבלת • דב הלברטל
עכשיו מתנהל מבצע חתימות להדחתה של זועבי. צריכים שבעים חתימות. ומי הודיע הוא לא יחתום להדחתה? כל חברי הכנסת החרדים.

זה לא יאומן, אבל הסיעות החרדיות מגוננות על המחבלת זועבי. פשוט לא יאמן. חוק ההדחה מאפשר להדיח חבר כנסת מכהן. אין מי שראוי יותר להדחה מאשר זועבי.

זועבי היא מחבלת בשרות מדינת ישראל. מסיתה את ערביי ישראל והפלסטינים לעלות במיליוניהם על ירושלים. והיא תומכת במאבק מזויין. במילים אחרות, מדובר בחברת כנסת בישראל, שקוראת להשמדת ישראל. והיא עוד בכנססת, מקבלת משכורת עתק, עוזרים דוברים ויועצים ופנסיה ורכב והכל, כדי להשמיד ולהרוג את אזרחי המדינה. היא אפילו לא מפחדת. אין גבול לרפיסות הישראלית. אין גבול.

אין שום פרלמנט בעולם, שהיה מחזיק אותה אפילו חמש דקות בפרלמנט. האם הקונגרס בארצות הברית היה מחזיק שם מישהי שקוראת לאל קעידא לבצע פיגועים באמריקה? אבל בישראל זה יתכן.

ולמה זה יתכן? כי כל חברי הכנסת החרדים, מגוננים עליה. הם כבר אמרו שלא יחתמו להדחתה. עכשיו מתנהל מבצע חתימות להדחתה של זועבי. צריכים שבעים חתימות. ומי הודיע הוא לא יחתום להדחתה? כל חברי הכנסת החרדים.

אני מאמין שאין ולו חרדי אחד, שלא היה חותם להדחתה של זועבי. רוב החרדים היו חותמים להדחתם של כל חברי הרשימה המשותפת. אבל של המחבלת זועבי? אין חרדי אחד שלא היה חותם. וראו זה פלא. מי תומך בה? ליצמן. גפני. אייכלר. כולם. לא יאומן.

אז מה הם אומרים, הנציגים החרדים? שיש להם הסכם עם הרשימה המשותפת על ענייני דת ומדינה. על גיוס.

האם אין יוצאים מן הכלל? ואם זועבי תרצח בפועל, גם יגידו שיש הסכם? ואם כבר נהרגו יהודים באשמת ההסתה שלה, גם יגידו שיש הסכם? ואיך זה נראה כלפי חוץ שכל החרדים תומכים בזועבי? תושבי ישראל יידעו, שאם זועבי לא תודח, זה יהיה בגלל התמיכה החרדית.

הנציגים החרדים מייצגים כנראה את זועבי, יותר מאשר את החרדים עצמם.

לטור המלא: https://goo.gl/ARUXgK

#זועבי #כנסת #הדחה

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1980056275346404