Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

נציגים חרדים נמלטו והתקציב ל'מצעד' אושר

דקות לאחר ההצבעה על שמירת כבוד השבת במרחב הציבורי בסוגיית פתיחת 'מתחם התחנה' בשבתות [1], נערכה הצבעה בעיריית ירושלים על תקציב שאמור להעניק למעלה מ-400 אלף שקל עבור 'מצעד התועבה'. אלא שהתקציב לא היה עובר לולי בריחת חלק מהנציגים החרדים מההצבעה.

הדעות בין הנציגים חלוקות האם היה צורך חרדי להשתתף בהצבעה ולהצביע נגד או להיעדר מההצבעה. בשיחה עם 'כיכר השבת' מסבירים נציגים חרדים את היעדרותם ולטענתם נעדרו בהוראת גדולי ישראל, לפיה יש להיעדר בשל החלטת בג"ץ קיימת שעל עיריית ירושלים להעביר כסף למימון המצעד, והצבעת החרדים לא תשנה את המציאות.

הנציגים החרדים שהחליטו כן ליטול חלק בהצבעה ולהצביע נגד העברת התקציב הם צביקה כהן, יצחק פינדרוס, אליעזר ראוכברגר, שלמה רוזנשטיין ויעקב הלפרין.

הנציגים שנעדרו הם: יוסי דייטש, מיכל הלברשטאם, פיני עזרא, ישראל קלרמן, חיים אפשטיין, אברהם בצלאל ויוחנן וייצמן. חבר המועצה חיים כהן נעדר בשל שהותו בחו"ל.

בנוסף לחרדים שהתנגדו, החברים מהציונות הדתית דב קלמנוביץ, חגית משה ואריה קינג התנגדו אף הם.

התקציב עבר ברוב של 11 בעד מול 8 חברים נגד. במידה ושבעת החברים החרדים הנוספים היו משתתפים הרי שהתקציב לא היה עובר וכ-15 חברים היו מתנגדים לתקציב מול 11 בעד.

במהלך הישיבה נרשם עימות בין יו"ר סיעת יהדות התורה יעקב הלפרין לחבר המועצה איתי גוטלר.

גוטלר: "הלפרין, אתה מוכן לענות לי מה יש לך נגדם?".

הלפרין: "מזמין אותך אליי לסעודת ליל שבת. מבטיח לך כמה דברים: א. אתה תהנה מהאוכל של אשתי, ב. לפתוח בקבוק יין שבחיים לא עמד לידך. ג. נשיר זמירות שבת ניטול ידיים נעשה קידוש ונברך ברכת המזון. מבטיח להגיע השבת?"

גורטלר: "מבטיח בשבת קרובה".

הלפרין: "אחרי השבת הזאת לא תשאל אותי את השאלות ששאלת עכשיו".

חבר מועצת העיר אריה קינג הגיב בשיחה עם 'כיכר השבת': "כחבר מועצה בעיר הקודש וכאדם שומר מצוות התביישתי בחברי למועצת העיר אשר נרתמו לטובת ראש העיר ברקת וסייעו לו בהעברת מאות אלפי שקלים לטובת הבית הפתוח שיוזם וממן את מצעד הגאווה ולארגונים רפורמים שפועלים בירושלים.

"אני מלא תמיהה מי הוא הרב שעמו התייעצו אותם חברי מועצה חרדים שנטשו רגעים ספורים לפני ההצבעה את אולם המועצה?".

לדבריו: "מהיכרותי את גדולי הדור החרדים, הרב חיים קנייבסקי וחכם שלום כהן שליט"א ומהיכרותי בעבר את הרב אוירבך זצוק"ל [זכר צדיק וקדוש לברכה] התמלאתי חימה כאשר נבחרי הציבור שמזדהים כנציגיהם, שיתפו פעולה עם הנציגים החילונים במועצת העיר שמקדמים את חילול השבת ואת חילול הקודש בעיר הקודש".

לכתבה המלאה: https://goo.gl/H8RF8C

=====

הערת מערכת 0202:

[1] לפוסט קודם בנושא: https://goo.gl/oi9XCT

#מצעד_הגאווה #הבית_הפתוח #עיריית_ירושלים #מתחם_התחנה #שבת

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1979234035428628