Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

נפרץ הסכר.
נתונים מזעזעים: 25,628 יהודים דתיים עלו השנה להר הבית
עלייה מתמשכת ועקבית בכמות האנשים המחשיבים עצמם לדתיים – כולל מעט "חרדים" – שעלו ב-2017 להר הבית, וחטאו בעבירה החמורה שעונשה עלול להיות כרת [1]: "נפרץ הסכר גם אצל החרדים".

נתונים עגומים: מספר הביקורים של יהודים דתיים בהר הבית עלה בשנת 2017 ב-75 אחוזים ביחס ל-2016, כך מעלים הנתונים שמתפרסמים היום (שלישי) על ידי ארגון 'יראה' הדתי-לאומי שמעודד עלייה זו.

אם בשנה שעברה עלו להר הקדוש 14,626 אנשים המחשיבים עצמם לדתיים, הרי שבשנה האחרונה מספרם הגיע כבר ל-25,628. גם השנים הקודמות מראות כי מדובר בעליה עקבית ומתמשכת: ב-2015 היו 11,001 ביקורים בהר הבית וב-2014 ביקרו בו 11,754 פעמים.

אם מביטים על שנים עברו, הרי שתופעה זו נראית כזינוק חד: בשנת 2009 חטאו "בסך הכל" 5,658 יהודים דתיים בעבירה החמורה שעונשה עלול להיות כרת – לפי פסיקותיהם של כל גדולי הרבנים בימינו ובדור הקודם. בנוסף, הר הבית הינו מוקד של מתיחות שיא, שעל פי הערכת גורמי הביטחון גל הביקורים בו היה אחד מהסיבות-תירוצים לפרוץ גל הטרור מספר פעמים.

יצויין, כי יהודים דתיים נמנים בנפרד משאר המבקרים, מאחר והם לא יכולים לעלות באופן עצמאי, ללא ליווי משטרתי.

לכתבה: http://www.kikar.co.il/262126.html

===========
הערת מערכת 0202:
כָּרֵת הוא עונש שמופיע בתורה, ונזכר כעונש ההלכתי על 36 חטאים. פירושים רבים נאמרו לגבי מהות העונש של כרת ויחסו לעונש של "מיתה בידי שמיים".

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1808650395820327