Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אהרן רבינוביץ @AronRabino1 בטוויטר

אלפי חרדים עובדים מגיעים לבנייני האומה בירושלים לאירוע של "אחוות תורה" [1], ארגון שמצליח להפוך את החרדים העובדים לקהילה מגובשת.
**
נשיא מועצת החכמים [2], חכם שלום כהן, נכנס לאולם.
גושפנקה חשובה, ולא לגמרי מובנת מאליה, לארגון ולדרך העבודה החרדית
(דרעי הגיע יחד עם נשיא המועצת)
**
מייסד "אחוות תורה" הרב דוד לייבל: "אסור להקים חומות בין הקבוצות השונות בחברה החרדית. סאטמר צריכים את חב"ד [3] והאברכים צריכים את העובדים"
**
נפל דבר היום בחברה החרדית: עבודה עם תורה אינה סוג ב' יותר.
מהלך מהפכני של הרב לייבל שאת התוצאות שלו נראה בשנים הקרובות

לפרסום המלא: https://goo.gl/utcrHu

=======
הערות מערכת 0202:
[1] אחוות התורה – רשת כוללי ערב המיועדת לאנשים העובדים לפרנסתם במהלך היום [כולל: מסגרת ללימודי קודש עבור נשואים ובעלי משפחות]. לרשת כ-40 סניפים ברוב הריכוזים החרדיים בישראל.
[2] מועצת החכמים (מועצת חכמי התורה) – הגוף הרבני האחראי על קבלת ההחלטות במפלגת ש"ס.
[3] סאטמר הינה חסידות המוכרת בעיקר בשל התנגדותה החריפה לכל השתלבות בחברה הישראלית והכרה במדינת ישראל, לעומתה חב"ד מתאפיינת בדרך כלל ביחס אוהד למדינה ולצה"ל.

#חרדים_עובדים #אחוות_התורה

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1976921652326533