Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

ניצחון לחילונים: מתחם התחנה בירושלים יפתח בשבתות

תבוסה לחרדים: שבועיים לאחר הניצחון החרדי במועצת העיר ירושלים באשר להצבעה על סגירת מתחם התחנה בירושלים בשבת [1], הועדה המחוזית הפכה בשעה האחרונה את ההחלטה והחליטה כי המתחם יהיו פתוח בשבתות.

במקביל, הערב צפויים להתכנס חברי מועצת העיר לדון בהצעה לסדר שהוגשה באורח נדיר דווקא על ידי החברים החרדים בעיריית ירושלים. ההצעה מנסה לסנדל לחלוטין אפשרות של פתיחת המתחם בשבת לעתיד, ומבקשת למשוך את חתימת העירייה מהתב"ע (תכנית בניין עיר).

יצוין כי יש מי שרואה בהצעה לסדר הערב כהצבעה תדמיתית בלבד. בשיחה עם יוחנן וייצמן אחד המגישים של ההצעה הוא אומר ל'כיכר השבת' כי למרות שהועדה המחוזית אישרה את פעילות המתחם, עיריית ירושלים יכולה לערער על ההחלטה למועצה הארצית לתכנון ובנייה, ושם עלולים להפוך שוב את ההחלטה.

ההחלטה של הועדה המחוזית היום, התקבלה בעקבות החלטת ועדת הערר המחוזית, שקבעה כי יש לקדם תכנית שתסדיר את הפעילות במתחם שעד היום פעל כשימוש חורג. בסיעת 'יהדות התורה' אמרו ל'כיכר השבת', כי למרות החלטת הועדה הרי שלא מושכים את ההצעה לסדר מסדר הישיבה הערב.

משה ליאון אמנם נעדר מההצבעה הקודמת, אך את דעתו לא הסתיר כי יש להמשיך לשמור על הסטטוס קוו ולהשאיר את המתחם פתוח בשבת, כפי שהוא היום. כהוכחה לכך ניתן לראות את הדברים שכתב הפעיל הפוליטי שייקה אל עמי מהפעילים הבולטים נגד סגירת מתחמים בשבתות בירושלים: "התייצבות מאחורי המשך פעילות מתחם התחנה כולל בשבתות, היא התייצבות אפשרות החיים המשותפים בירושלים, וחיזוק יכולתה להוות בית לכול הציבורים". ליאון עצמו לא הכחיש והגיב לאל עמי: "שייקה אתה מכיר היטב את עמדותיי".

גורמים חרדים תוהים בשיחה עם 'כיכר השבת': "לפני מספר שנים כמעט הדיח נשיא מועצת חכמי התורה נציג מהמפלגה בגלל היעדרותו מההצבעה הקריטית על מתחם התחנה, האם הפעם דרעי הולך להמליך ראש עיר שנעדר במכוון מההצבעה הקריטית?", תהו הגורמים.

על ההצעה לסדר שהוגשה לעירייה חתומים החברים החרדים: פינדרוס, וייצמן, ראוכברגר, צביקה כהן, פיני עזרא, אברהם בצלאל וחיים כהן. מי שצפוי להיעדר הערב הוא חבר המועצה חיים כהן שישהה בחו"ל, זאת לאחר שתיאם זאת מול השותפים. בנוסף תיעדר חברת המועצה ממרצ לורה ורטון כך שהחרדים צפויים להשיג רוב גם הפעם.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/fsCNDj

=====

הערת מערכת 0202:

[1] לפוסט קודם בנושא: https://goo.gl/NNLB6e

#שבת #מתחם_התחנה #משה_ליאון

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1975997902418908