Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך Shmuel Drilman

אם תמיד רציתם לדעת מה קורה בשכונות מעבר לכביש 1 והכותל המערבי, זו ההזדמנות שלכם!

סדנת הכרות עם מזרח ירושלים לפעילים חרדים ירושלמים, שבעה מפגשים עם סיורים והרצאות עומק במגוון היבטים של הסכסוך הישראלי פלסטיני בהקשר הירושלמי.

הסדנה בת שבעה מפגשים, ועוסקת בהיבטים דתיים של הסכסוך, תכנון וחינוך, נרטיב, תיירות, פוליטיקה ומגמות ברחוב הפלסטיני.

לפוסט המלא: https://goo.gl/xoQw5h

=====

#מזרח_ירושלים #חרדים_ירושלמים

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1975265029158862