Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אקטואליק – Actualic

הבת החילונית של מוזס דחפה – וליצמן ישיב
היום צפוי השר ליצמן להשיב בכנסת על שאילתא של ח"כ גרמן על "תרופות דיכוי לתלמידי ישיבה". ל'אקטואליק' נודע כי מאחוריה עומדת בתו של ח"כ מוזס.

בתו של חבר סיעה אחד מביכה חבר סיעה אחר: סגן שר הבריאות יעקב ליצמן ישיב היום בכנסת על שאילתא של שרת הבריאות לשעבר יעל גרמן בעניין "תרופות דיכוי כימי לתלמידי-ישיבה".

השאילתא מגיעה לאחר כמה תחקירים בעיתונות, ביניהם תחקיר גדול של אמנון לוי [1] שפורסם לפני כשנתיים, על תרופות לדיכוי חשק שנוטלים בישיבות גור, בעידוד של הרבנים והמשפיעים.

כמובן שבכך מביכה גרמן את ליצמן, חסיד גור בעצמו, שאמור להשיב על טענות שמופנות כלפי החסידות שלו.

הבת החילונית של מוזס דחפה – וליצמן ישיב.מן להגיש את השאילתא האמורה, היא לא אחר מאשר היידי מוזס, בתו של ח"כ מנחם אליעזר מוזס, חברו של ליצמן לסיעת 'אגודת ישראל', שחזרה בשאלה בצעירותה, והיום פועלת נגד נושאים שונים בציבור החרדי.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/QN24i4

===========
הערת מערכת 0202:

[1] הכוונה לתחקיר ששודר בתוכניתו של אמנון לוי "פנים אמיתיות" בערוץ 10, בה נטען כי תלמידי ישיבות חסידות גור מטופלים בכדורים לדיכוי החשק המיני, לכאורה.
https://goo.gl/zBvaku

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1974863885865643