Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

אלפי חסידים נוהרים לשמחה; כבישים נחסמו

אלפי חסידי בעלזא ישתתפו החל משעות הצהריים (שלישי) בשמחת נישואי נכד כ"ק [כבוד קדושת] האדמו"ר מבעלזא [1] בן לבנו הרה"צ [הרב הצדיק] רבי אהרון מרדכי רוקח עם הכלה, בתו של הרה"ג [הרב הגאון] רבי אברהם יעקב שארף, מחשובי חסידי בעלזא.

השמחה הגדולה צפויה להימשך אל תוך הלילה כשבשיאה ירקוד הרבי עם נכדו ועם הכלה את ריקוד המצווה טאנץ [2]. גם מחו"ל הגיעו מאות חסידים שבאו לשמוח בשמחת מורם ורבם.

בעקובת החתונה הגדולה נסגרו לתנועה כל הרחובות המובילים בקריית בעלזא וכן הרחובות המובילים אל השכונה, מכייון רב שפע ומרחוב ירמיהו.

על פי המתוכנן בשעות הצהריים החלה סעודת חתונה לציבור בשתי קומות האולמות של בית המדרש, בשעה 16:30 פתיחת דלתות אוהל השמחה, בשעה 17:00 קבלת פנים.

בשעה 19:00 תיערך החופה על פני הכיכר המרכזית בקרייה ובשעה 21:30 האדמו"ר ייכנס לחתונה.

בשמחה צפויים ליטול חלק אדמו"רים, ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור שיגיעו לאחל ברכת מזל טוב למנהיג הרוחני.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/dMxnAF

=====

הערות מערכת 0202:

[1] חסידות בעלז – חצר חסידית שהוקמה בתחילת המאה ה-19 בעיירה בֶּלז, ובראשה עומד כיום הרב יששכר דב רוקח (השני). החסידות היא אחת מחמש החסידויות הגדולות בעולם. לחסידות מוסדות חינוך משלה, בניין בית המדרש ובית הכנסת המרכזי של חסידות בעלז ממוקם בקריית בעלז בירושלים והוא מבתי הכנסת הגדולים ביותר במדינת ישראל.
[2] מצווה טאנץ – ריקוד מצווה ביידיש. כינוי למנהג חסידי בו בני המשפחה הגברים רוקדים עם הכלה בחתונה. הגברים לא מחזיקים ביד הכלה אלא רוקדים עם חגורת בד, גרטל, כאשר הכלה מחזיקה צד אחד של הגרטל והרוקד מחזיק את הצד השני.

#חתונה #חסידות_בעלז

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1973900985961933